کد خبر: 149934 A

در این مانور تعداد ۱۱ قطعه کبک وحشی و ۲ خوتکا و ۱ قطعه دلیجه تاکسیدرمی شده کشف و ضبط گردیده و متخلفین با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

ایلنا: رئیس اداره محیط زیست شهرستان تهران از برگزاری مانورمقابله با فروشندگان پرندگان وحشی و نادر خبر داد.

به گزارش ایلنا، حمید راحتی گفت: به منظور جلوگیری از خرید و فروش پرندگان وحشی روز جمعه نهم اسفند ماه، مانوری با کسب مجوز قضایی از دادسرای ناحیه ۱۹ و باهمکاری نیروی انتظامی و رسانه ملی در محل مرکز خرید و فروش پرندگان زینتی خلیج فارس برگزار گردید.

وی افزود: در این مانور تعداد ۱۱ قطعه کبک وحشی و ۲ خوتکا و ۱ قطعه دلیجه تاکسیدرمی شده کشف و ضبط گردیده و متخلفین با تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شدند.

پرندگان خرید و فروش خلیج فارس رسانه ملی کشف و ضبط محیط زیست نیروی انتظامی برگزاری قطعه وحشی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر