کد خبر: 151501 A

ربیعی ضمن درختکاری با کودکان کار و خیابان:

پدیده کودکان کار و خیابان یک واقعیت اجتماعی است که باید با همراهی همه شهروندان به سمت بهبهود ساختاری و سامان وضعیت آنان حرکت کنیم.

ایلنا: وزیر تعاون، کار ورفاه اجتماعی همزمان با هفته احسان و نیکوکاری در دره فرحزاد(خیابان امامزاده داوود) حضور یافت و همراه با کودکان کار و خیابانی در اقدامی نمادین یک اصله درخت به مناسبت روز درختکاری کاشت.

به گزارش ایلنا، ربیعی ضمن دیدار با کودکان کار وخیابان، صمیمانه با آن‌ها به گفت‌و‌گو پرداخت وگفت: مسأله کودکان کاروخیابان نباید به دلسوزی‌های انسانی برای گروهی حاشیه‌ای تقلیل یابدبلکه باید نقش الگوهای توسعه و عملکرد اقتصاد سیاسی دولت‌ها نیز در این خصوص مورد توجه باشد.

وزیر تعاون، کار ور فاه اجتماعی در حاشیه این دیداراظهار داشت: پدیده کودکان کار و خیابان یک واقعیت اجتماعی است که باید با همراهی همه شهروندان به سمت بهبهود ساختاری و سامان وضعیت آنان حرکت کنیم.

وی دربیان هدف خود از حضور در این محله فقیر نشین و کاشتن درخت همراه با کودکان کار و خیابان افزود: ‌‌ همان گونه که رئیس جمهوری نیز اعلام کرده‌اند مسائل اجتماعی جز با مشارکت مردم حل نخواهند و لذا مردم، سازمان‌های مردم‌نهاد، خیریه‌ها و گروه‌های داوطلبی باید نقش خود را درمقولاتی اجتماعی نظیر موضوع کودکان کار و خیابان گسترش دهند.

ربیعی تاکید کرد: البته این وظیفه ما مسئولین است که از طریق قانون گذاری، برنامه ریزی و ارتباط ساختارمند با رسانه‌هاو افکار عمومی جامعه مدنی را به مشارکت موثر‌تر در این مقولات تشویق کنیم.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول در ساماندهی کودکان خیابانی عنوان کرد: تاکید کرده‌ام جلسات شورای ساماندهی کودکان خیابانی که پس از ۸ سال وقفه برگزار شده است به صورت مداوم و موثر ادامه یابد تا از این طریق ضمن سیاست گذاری در این حوزه، به هم افزایی بین دستگاه‌ها نیز دست یابیم.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تاکید رهبر معظم انقلاب بر اهتمام همگانی درخصوص پاسداری ازفضای سبز تاکید کرد: در مسیر تامین رفاه اجتماعی مردم باید به لوازم توسعه پایدارو حفاظت از محیط زیست توجه داشت.

جامعه حفاظت از محیط زیست دولت رسانه رفاه اجتماعی رهبر معظم انقلاب قانون کودکان وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی هفته احسان و نیکوکاری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر