کد خبر: 177723 A

معاون سازمان محیط زیست اعلام کرد:

«۱۵۰ میلیارد مترمکعب آب معادل پنج برابر آب دریاچه ارومیه از آبهای زیر زمینی کشور برداشت شده است. / حدود ۷۵ درصد منابع آبی در دسترس کشور برداشت شده است.»

معاون سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ۱۵۰ میلیارد مترمکعب آب معادل پنج برابر آب دریاچه ارومیه از آبهای زیر زمینی کشور برداشت شده است.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، احمد علی کیخا این برداشت های زیرزمینی را عامل اصلی بروز مشکل و بحران کم آبی در سطح کشور دانست و گفت: در حال حاضر ۲۹۰ سفره آب زیرزمینی کشور در شرایطی نامناسب و به مراتب بدتر از دریاچه ارومیه قرار دارند.

او ادامه داد: حدود ۷۵ درصد منابع آبی در دسترس کشور برداشت شده و این درحالی است که برداشت ۴۰ درصدی آبهای در دسترس موجب بروز بحران کم آبی می شود.

وی با تاکید بر اینکه منابع آبی زیرزمینی در اقتصاد آب از ذخایر احتیاطی محسوب می شوند، تصریح کرد: در کشورهای حافظ و دوستدار طبیعت، تنها ۲۰ درصد منابع آبهای زیرزمینی مورد استفاده قرار می گیرد، استفاده ۷۵ درصدی از منابع آبی در دسترس کشور به معنای قرار داشتن حدود ۲۵ درصد این منابع برای استفاده طبیعت است.

کیخا بااشاره به شرایط نامطلوب دریاچه ارومیه افزود: درآمدهای حاصل از توسعه و برداشت های بی ضابطه از این دریاچه برای مصارف کشاورزی، به هیچ عنوان جبران کننده خسارت های وارده به این دریاچه نیست.

معاون سازمان حفاظت محیط زیست با اشاره به اینکه این سازمان به تنهایی قادر به حفاظت از محیط زیست نیست، اظهار کرد: با تدابیر و اقدامات موثر دولت و همراهی و همکاری سازمان های مردم نهاد در عرصه های مختلف، شاهد تحرک و خیزش قابل توجهی در سطح عمومی جامعه برای حفاظت از محیط زیست هستیم.

اقتصاد جامعه حفاظت از محیط زیست دریاچه ارومیه دولت سازمان حفاظت محیط زیست طبیعت کشاورزی محیط زیست آب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر