کد خبر: 187024 A

حسینی در اخطار قانون اساسی:

متاسفانه هیچ اقدامی از سوی مسئولان استان در راستای برخورد با افزایش آلایندگی انجام نشده و نه سازمان حفاظت محیط زیست برای ثبت شن های روان اقدام کردند و نه مسئولان بهداشت و درمان برای رفع مشکلات بهداشتی مردم این استان عملکرد مثبتی داشتند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه دولت اقدامات جدی در تثبیت شن های روان داشته باشد، گفت: مسئولان سیستان تاکنون هیچ اقدامی برای رفع آلایندگی در این استان انجام نداده اند.

به گزارش ایلنا، سید باقر حسینی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در اخطار اصل ۳ بند ۹ قانون اساسی گفت: این اخطار در مورد رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در همه زمینه های مادی و معنوی است اما از روز گذشته تاکنون میزان آلایندگی در استان سیستان هزار و ۴۰۰ و ۵۹ میکروگرم در متر مکعب است که دو برابر حد بحرانی و بیش از ۵ برابر حد استاندارد است.

نماینده مردم زابل، زهک و هیرمند در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: متاسفانه هیچ اقدامی از سوی مسئولان استان در راستای برخورد با افزایش آلایندگی انجام نشده و نه سازمان حفاظت محیط زیست برای ثبت شن های روان اقدام کردند و نه مسئولان بهداشت و درمان برای رفع مشکلات بهداشتی مردم این استان عملکرد مثبتی داشتند.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر کشور به دلیل طوفان های شن رتبه اول در بیماری های تنفسی مثل آسم و سل را دارا می‌باشد. اما مسئولان استان سیستان حاضر نشدند در این شرایط بحرانی مراکز و سازمان ها را تعطیل کنند و سازمان امور مالیاتی حاضر نشده است که ماده ۱۶۵ قانون مالیات های مستقیم را در این زمینه وضع کند از این رو ما خواهشندیم که دولت اقدامات جدی در سطح شن‌های روان داشته باشد.

ابوترابی فرد در پاسخ به اخطار حسینی گفت: از وزیر کشور و تمام مسئولان ذیربط خواهشمندیم که این موضوع را به طور جدی در دستور کار قرار دهند. همچنین درباره بحران آب و پیگیری این مشکل باید گفت که نگاه ما در هیات رئیسه و طبق نظر رئیس مجلس این بود که بحثآب که دغدغه سایر استان های کشور است جداگانه و در جلسات تفکیک شده مورد بحثو بررسی قرار گیرد. /

استاندارد بهداشت و درمان رئیس مجلس سازمان حفاظت محیط زیست قانون قانون اساسی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مادی و معنوی مشکلات نماینده مردم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر