کد خبر: 187949 A

«خانه طبیب شوشتری از سال گذشته به صورت مشارکتی در لیست آثار در حال مرمت قرار گرفته است و در این زمینه اعتبار خوبی در نظر گرفته شده است.»

مدیر کل میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان گفت: خانه طبیب در شوش‌تر که از معماری بسیار فاخری برخوردار است در شورای ثبت آثار تاریخی به ثبت ملی رسیده است.

به گزارش ایلنا، افشین حیدری با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی میراثفرهنگی خوزستان برای حفظ و احیای این اثر تاریخی گفت: خانه طبیب شوشتری از سال گذشته به صورت مشارکتی در لیست آثار در حال مرمت قرار گرفته است و در این زمینه اعتبار خوبی در نظر گرفته شده است.
بر این اساس، قریب به ۵۰ درصد از آثار تاریخی خوزستان که ثبت ملی شده است در شهرستان شوشتر قرار دارد از این رو این شهرستان از نظر تعدد آثار ثبت ملی شده در خوزستان دارای رکورد است.

آثار تاریخی صنایع دستی و گردشگری معماری ملی زمینه خوزستان آثار شوش شوشتر طبیب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر