کد خبر: 217274 A

در طرح لغو تعطیلی دوشنبه‌های این مجموعه و گردشی شدن روزهای تعطیلی کاخ موزه‌ها، از ابتدای آبان ماه روزهای دوشنبه کاخ صاحبقرانیه و سه شنبه‌ها کاخ اختصاصی نیاوران تعطیل هستند.

روزهای تعطیلی کاخ‌های اختصاصی نیاوران و صاحبقرانیه در پی طرح لغو تعطیلی دوشنبه‌های مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران تغییر کرد.

به گزارش ایلنا، در طرح لغو تعطیلی دوشنبه‌های این مجموعه و گردشی شدن روزهای تعطیلی کاخ موزه‌ها، از ابتدای آبان ماه روزهای دوشنبه کاخ صاحبقرانیه و سه شنبه‌ها کاخ اختصاصی نیاوران تعطیل هستند.

در طرح لغو تعطیلی دوشنبه‌های مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران که با شروع هفته گردشگری آغاز شد، مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران روزهای دوشنبه نیز فعال بوده و همچون دیگر ایام هفته پذیرای گردشگران به میراثفرهنگی و تاریخی کشور است و کاخ موزه‌ها به صورت گردشی هرکدام یک روز در هفته به استثنای روزهای پنج شنبه و جمعه تعطیل هستند.

در این طرح به منظور ساماندهی و بهبود سطح کیفی و کمی موزه‌ها، هریک از کاخ موزه‌های این مجموعه یک روز در هفته تعطیل هستند تا برنامه‌های ارائه خدمات موزه‌ای و برنامه ریزی‌های مرتبط با آن به نحو شایسته انجام پذیرد؛ در طرح پیشین تمامی موزه‌های مجموعه دوشنبه‌ها تعطیل بود و در نتیجه مجموعه در این روز بازدید نداشت.

پس از جابجایی روزهای تعطیلی کاخ اختصاصی نیاوران و کاخ صاحبقرانیه، موزه خودروهای اختصاصی و موزه کتابخانه اختصاصی روزهای شنبه، کوشک احمد شاهی یکشنبه‌ها، کاخ صاحبقرانیه دوشنبه‌ها، کاخ اختصاصی نیاوران روزهای سه شنبه و موزه جهان نما روزهای چهارشنبه تعطیل خواهند بود.

در برنامه‌ریزی تعطیلی هفتگی کاخ موزه‌ها سعی شده به میزان مخاطبان در موزه و حجم بازدید کننده در ایام هفته توجه شود.

مجموعه فرهنگی تاریخی نیاوران یکی از کاخ موزه‌های شمال شهر تهران است که بناهای آن متعلق به دوران قاجار و پهلوی بوده و شامل کاخ اختصاصی نیاوران، کاخ صاحبقرانیه، کوشک احمدشاهی، موزه جهان نما، موزه کتابخانه اختصاصی، موزه خودروهای اختصاصی کاخ نیاوران و باغ کتیبه هاست.

جهان شهر تهران گردشگری موزه روزهای تعطیلی دوشنبه نیاوران کاخ صاحبقرانیه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر