کد خبر: 226343 A

مدیریت جامع منابع حیاتی(از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی باشد.

پیش نویس سیاست های کلی محیط زیست، ارجاعی از سوی رهبر معظم انقلاب در جلسه کمیسیون های مشترک زیربنایی، تولیدی و علمی، فرهنگی و اجتماعی و سیاسی، دفاعی و امنیتی مجمع تشخیص مصلحت نظام که امروز به ریاست آیت الله «اکبر هاشمی رفسنجانی» تشکیل شد، مورد بحثو بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در این جلسه که وزیران جهاد کشاورزی، نیرو، رییس سازمان حفاظت محیط زیست و مدیران و کارشناسان مربوطه از سازمان حفاظت محیط زیست، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، وزارتخانه های نیرو و جهاد کشاورزی نیز حضور داشتند پس از طرح پیش نویس سیاست ها، اعضا، وزیران، مدیران و کارشناسان دستگاه های مربوطه، بند اول این سیاست ها را تصویب کردند.

با تصویب بند اول این سیاست ها مقرر شد: مدیریت جامع منابع حیاتی(از قبیل هوا، آب، خاک و تنوع زیستی) مبتنی بر توان و پایداری زیست بوم با افزایش ظرفیت‌ها و توانمندی های حقوقی و ساختاری مناسب همراه با رویکرد مشارکت مردمی باشد.

در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین تصویب شد، مصوبات و نتیجه مباحث، دیدگاه ها و پیشنهادات کمیسیون مشترک برای بررسی و تصویب نهایی در جلسه رسمی مجمع تشخیص مصلحت نظام، ارایه شود.

اجتماعی و سیاسی اکبر هاشمی رفسنجانی جهاد کشاورزی خاک روابط عمومی رهبر معظم انقلاب سازمان حفاظت محیط زیست شورای عالی امنیت ملی مجمع تشخیص مصلحت نظام محیط زیست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر