رئیس دانشگاه علوم پزشکی مرکزی:

ایلنا: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی گفت:50 درصد مردم استان مرکزی مبتلا به چربی خون بالا مبتلا هستند.