رئیس کمیسون فرهنگی شورای شهر اراک:

ایلنا: رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی کلانشهر اراک گفت: برای ایجاد درآمد در شهرداری می بایستی در روابط شهروندان با شهرداری…