کد خبر: 139960 A

استانداری مرکزی:

در کارگروه کاهش آلودگی هوا هر پنج شنبه صبح هر دو هفته یک بار انتقال آند سازی و خروج دیگ های فاز قدیم از مدار را در استانداری دنبال کرده و عملکرد روز به روز ایرالکو را در این بحثمهم پیگیر خواهیم بود.

در کارگروه کاهش آلودگی هوا هر پنج شنبه صبح هر دو هفته یک بار انتقال آند سازی و خروج دیگ‌های فاز قدیم از مدار را در استانداری دنبال کرده و عملکرد روز به روز ایرالکو را در این بحثمهم پیگیر خواهیم بود.
به گزارش ایلنا از اراک، استاندار مرکزی در هفتمین جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوا با اشاره به طولانی شدن زمان بندی اجرایی ایرالکو از سال‌های پیش تاکنون و با بیان اینکه برای ما تمام مصوبات قبل و جدید یک حکم دارد گفت: باید به هم کمک کنیم تا مصوبات اجرایی شود و آند سازی از کارخانه بیرون رود.
محمد حسین مقیمی تصریح کرد: در این سال‌ها اگر اراده جدی در پشت کار بود این کار باید تا حالا انجام می‌شد. به همین دلیل ما در کارگروه‌هایی که هر ۱۵ روز یکبار تشکیل می‌شود اولین دستور جلسه را بحثایرالکو قرار داده‌ایم و در اجرای مصوبات این کارگروه ایرالکو مکلف به انتقال آند سازی است و ما هم موظف هستیم تا به ایرالکو در این خصوص کمک کنیم.
استاندار مرکزی با اشاره به جانمایی آندسازی در شهرک صنعتی خیر آباد اظهار داشت: اینکه آند سازی را به خیرآباد انتقال می‌دهید در حالی که احداثشهرک امیر کبیر را مشغولیم اکنون این نگرانی وجود دارد که تا چند سال آینده همین مشکلی که در رابطه با ایرالکو در اراک داریم در شهر امیرکبیر نداشته باشیم. این موضوع را بررسی کنید و هر چه زود‌تر اعلام کنید که اگر آندسازی در خیر آباد برای شهر امیرکبیر ایجاد آلودگی می‌کند در زمینی در منطقه خمین که به هیچ سکونتگاهی نزدیک نیست کار را شروع کنید.
مقیمی با بیان اینکه برنامه زمان بندی انتقال آند سازی و خروج دیگ‌های قدیم از مدار را مرتب دنبال کرده و رصد می‌کنیم تصریح کرد: تا ۳۶ ماه دیگر باید کار احداثکارخانه آند سازی انجام و هر دو ماه ۷۸ دیگ به نوبت از مدار خارج شوند تا داستان ایرالکو به طور کامل بسته شود و در هفته دولت سال ۹۳،۸ شهریور، جشن خروج آند سازی و احیا خط تولید ایرالکو را برگزار کنیم.
مقیمی با اشاره به اینکه ۴۸ درصد آلودگی هوای اراک مربوط به خودروهاست، برنامه زمان بندی بعدی برای اجرای مصوبه کاهش آلودگی هوای شهر اراک را پس از بحثایرالکو خروج خودروهای فرسوده، توسعه حمل و نقل عمومی به محوریت شهرداری اراک عنوان کرد.

آلودگی هوا حمل و نقل عمومی دولت شهرداری عملکرد استانداری داستان کارگروه ایرالکو آند
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر