کد خبر: 139961 A

استاندار مرکزی:

اسناد طرح توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان برای سال ۹۴-۹۳ تهیه شده و کلیات آن پس از بررسی تصویب می شود تا بخشی از عقب ماندگی سال های قبل جبران شود / مدیران باید در اجرای این طرح کار چندین برابر انجام دهند اگر نمی توانند خداحافظی کنند

ایلنا: اسناد طرح توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان برای سال ۹۴-۹۳ تهیه شده و کلیات آن پس از بررسی تصویب می شود تا بخشی از عقب ماندگی سال های قبل جبران شود؛ مدیران باید در اجرای این طرح کار چندین برابر انجام دهند اگر نمی توانند خداحافظی کنند.
به گزارش " ایلنا " از اراک، استاندار مرکزی با بیان این مطلب در کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری با تاکید بر استفاده از نیروهای بومی در طرح های اشتغال جدید در استان مرکزی گفت: سازمان جهاد دانشگاهی طرح اسناد توسعه اشتغال و سرمایه گذاری استان را تهیه کرده که کلیات آن پس از بررسی تصویب و مورد بازنگری قرار می گیرد.
" محمد حسین مقیمی " با اشاره به اینکه این برنامه طی سال های ۹۳ و ۹۴ محقق می شود تا بخشی از عقب ماندگی سال های قبل جبران شود، تصریح کرد: مدیران باید کار چندین برابر انجام دهند. اگر نمی توانند خداحافظی کنند و جایشان را به مدیران جدید بدهند. نیاز به تحول در شیوه کار داریم و با عملکرد گذشته به جایی نمی رسیم.
استاندار مرکزی ضمن تاکید بر استفاده از نیروهای بومی در برنامه توسعه اشتغال در استان افزود: در فرصت های تازه اشتغال باید از نیروهای بومی استفاده شود و اگر در ردیف مربوطه نیروی بومی نبود، با تشخیص یک مرجع در ستاد اشتغال که در طرح مزبور مشخص می شود از افراد غیر بومی می توان استفاده کرد.
" مقیمی " با بیان اینکه اکثر مدیران کارخانجات در استان افراد غیر بومی هستند که با خود چند نفر را برای کار می آورند، تاکید کرد: باید ساز و کاری تعریف شود تا این مشکل برطرف شود.

استان مرکزی اشتغال سرمایه گذاری استان استاندار مدیران برابر مرکزی بومی چندین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر