کد خبر: 177685 A

رئیس گروه محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای استان مرکزی گفت: پروژه تحقیقی به منظور " بررسی تاثیر متقابل جانوران موجود در اکوسیستم دریاچه سد کمال صالح بر کیفیت آب سد و روشهای کنترل آن " با نظارت این شرکت و همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان در حال انجام است.

رئیس گروه محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای استان مرکزی گفت: پروژه تحقیقی به منظور " بررسی تاثیر متقابل جانوران موجود در اکوسیستم دریاچه سد کمال صالح بر کیفیت آب سد و روشهای کنترل آن " با نظارت این شرکت و همکاری دانشگاه صنعتی اصفهان در حال انجام است.
به گزارش ایلنا رضا عظیمی با اعلام این خبر افزود: این پروژه تحقیقاتی توسط شرکت آب منطقه ای مرکزی تعریف شده که توسط یک تیم پژوهشی از دانشگاه صنعتی اصفهان در حال انجام است.
عظیمی ادامه داد: با آبگیری سد کمال صالح، دریاچه این سد به یک اکوسیستم جدید تبدیل شده که با ویژگی های خاص خود بر وضعیت زیست بومی منطقه حاکم شده است.
رئیس گروه محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت بیان داشت: رابطه ی بین زنجیره ی جانداران به خصوص جانداران میکروسکوپی و ماهی ها از یک سو و مواد مختلف مغذی که به وسیله آبهای تامین کننده دریاچه سد به آن وارد می شوند، در کنار سایر عوامل می تواند کیفیت آب دریاچه سد را تحت تاثیر قرار دهد.
در پایان مهندس عظیمی گفت: لذا به منظور پیشگیری از هرگونه رخداد ناگوار و شناخت اکوسیستم دریاچه، این پروژه تحقیقی زیر نظر گروه محیط زیست و کیفیت منابع آب شرکت آب منطقه ای مرکزی در حال انجام است و در این پروژه، نمونه برداری از رسوبات بستر دریاچه، آب، جانداران و گیاهان در دستور کار قرار دارد.

استان مرکزی اصفهان جانوران محیط زیست کیفیت آب صالح پروژه دریاچه سد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر