کد خبر: 241383 A

آیت‌الله موسوی تبریزی در گفت وگو با ایلنا:

امیرالمومنین(ع) بیش از هر چیز قربانی عدالت خودش شد. عدالت حضرت علی باعثشد تا مخالفان، منافع خود را در خطر ببیند و این حضرت را به شهادت برسانند.

دبیر مجمع محققین و مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اینکه امیرکبیر یکی از مصلحان بی نظیر در تاریخ ایران است، گفت: چرخش روزگار ما این بوده است که اگر کسی از خودگذشتگی داشت و به دنبال کار اصلاحی بود، چون منافع عده‌ای را درخطر قرار داده، به قتل رسیده؛ امیرکبیر نیز این گونه بوده است.

آیت‌الله سیدحسین موسوی تبریزی در گفت و گو با خبرنگار «ایلنا» افزود: امیرکبیر یکی از اولین مصلحان کشور در قرون جدید است. ایشان ۱۶۰ سال پیش کشته شد اما از آن زمان تاکنون کارهایی که انجام داده بی نظیر بوده است.

وی احترام به شخصیت مثبت امیرکبیر را از آن روی می‌داند که او در یک شرایط نامساعد به کار و اصلاح جامعه و کشور پرداخت و می‌افزاید: امیرکبیر بعد از اینکه ناصرالدین شاه را بر تخت شاهی گذاشت و صدراعظم شد، کارهای بسیار مهمی انجام داد. اول اینکه در تهران نظم وجود نداشت و این مشکل را برطرف کرد.

موسوی یکی از کارهای مهم امیرکبیر را ساماندهی وضعیت مالیه کشور دانست و افزود: ایشان با ساماندهی امور مالی نظم، حساب و کتاب به وضعیت اقتصادی آن زمان داد. مثل اکنون که برخی سازمان و برنامه و بودجه را نابود کردند و اوضاع بهم ریخت امیرکبیر نیز به نظم‌دهی وضعیت مالی و اداری کشور پرداخت. در آن زمان کیفیت وصول درآمد بسیار بد بود و به نفع درباری‌ها بود. او در اقدامی اساسی، هزینه‌های بی‌مورد شاهزادگان را قطع و وصول مالیات را با حساب و کتاب کرد. از همه مهمتر اینکه دست شاه را از دست اندازی به خزانه و جواهرت سلطنتی برید.

وی از جمله دیگر خدمات مهم امیرکبیر را تصفیه ماموران دولتی نالایق و به جای آن استخدام افراد شایسته عنوان کرد و گفت: از دیگر خدمات امیرکبیر می‌توان به ایجاد امنیت راه‌ها و کاروانسراها بود تا تجارت به صورت وسیع و خوب انجام گیرد. از سوی دیگر، او صاردات و واردات را اصلاح و ورود اجناس خارجی به کشور را کم کرد.

موسوی تبریزی با اشاره به اینکه مهمترین خدمات امیرکبیر به کشور تاسیس دارلفنون و روزنامه وقایع اتفاقیه بوده، اظهار کرد: همه این برنامه‌هایی که توسط امیرکبیر انجام شد، قطعا با منافع عده‌ای برخورد داشته است. آنها نتوانستند اصلاح در جامعه را تحمل کنند؛ بنابراین امیرکبیر قربانی اصلاح مملکت شد. هرچند در هر جامعه‌ای وقتی کسانی خواسته‌اند که وضعیت را اصلاح کنند، با مقاومت روبرو شده‌اند.

وی گفت: امیرالمومنین(ع) بیش از هر چیز قربانی عدالت خودش شد. عدالت حضرت علی باعثشد تا مخالفان، منافع خود را در خطر ببیند و این حضرت را به شهادت برسانند. هر چند امیرکبیر را با حضرت امیر مقایسه نمی‌کنم ولی هر مصلحی ولو مسلمان هم نباشد از آنجایی که در مکتب حضرت امیر که اصلاح‌گر بود، قدم برداشته است و هزینه داده است. در کشور ما متاسفانه در این زمینه وضعیت بدتر از کشورهای مترقی بوده است؛ هر چند در همه کشورها برای اصلاح هزینه‌های زیادی داده شده است اما تاریخ کشورما از این دست مسائل را زیاد دارد.

تغییر امیرکبیر اصلاح موسوی تبریزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر