کد خبر: 246533 A

روزشمار انقلاب اسلامی

رویدادهای تاریخ پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷ اهمیت بسیاری در بررسی انقلاب اسلامی ایران دارد. یکی از منابع مشخص و قابل اعتماد نسبت به بررسی وقایع آن روزها و توصیف عینی فضای عمومی جامعه نشریات و روزنامه‌هایی است که در آن روزها منتشر می‌شدند.
به گزارش ایلنا، ‌ برای بررسی بهتر وقایع انقلاب، روزشمار صفحات اول ۹ بهمن ۱۳۵۷ روزنامه‌های اطلاعات و کیهان در انعکاس حوادثاین تاریخ را مدنظر قرار دادیم. اهم تیترهای این روزنامه شامل موارد زیر می‌شود.

روزنامه اطلاعات(۹ بهمن ۱۳۵۷):

بختیار: فرودگاه برای ورود امام باز شد

امام خمینی: در اولین فرصت وارد می‌شوم
ملت بیدار باشید توطئه ای در کار است

تهران در آتش و خون؛ مردم: ۱۵ کشته، خبرگزاری پارس: ۲۷ کشته. بیمارستان‌ها: ۳۷ کشته

انعکاس جهانی وقایع دیروز تهران: خونین ترین حادثه پس از فاجعه میدان ژاله

راه‌پیمایی کارکنان و کارگران مسلسل‌سازی و صنایع نظامی

به عنوان اعتراض به کشتارهای اخیر: بانک‌ها برای یک هفته تعطیل شد

روزنامه کیهان(۹ بهمن ۱۳۵۷)

بختیار: در راه بازگشت امام خمینی مانعی نیست

۶ساعت جنگ خونین در تهران

هشدار امام درباره توطئه های پشت‌پرده

دیروز میدان ۲۴اسفند: «انقلاب» به میدان جنگ شباهت پیدا کرده بود

روزشمار تاریخ انقلاب اسلامی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر