مدیر عامل منطقه آزاد چابهار در گفت‌وگو با ایلنا:

ایلنا: مدیرعامل منطقه آزاد چابهار با بیان اینکه قاچاق اتهام نابه‌جایی است که به مناطق آزاد وارد می‌کنند، گفت: در 20 سال گذشته…