کد خبر: 149844 A

آلبوم باداباد توسط گروه همنوازان پژواک و به خوانندگی اشکان کمانگری و آ هنگسازی میدیا فرج نژاد و با خوانش(دکلمه) محمدعلی بهمنی منتشر شد.

ایلنا: آلبوم باداباد به خوانندگی اشکان کمانگری و آهنگسازی میدیا فرج نژاد و با خوانش(دکلمه) محمد علی بهمنی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، در این آلبوم ۹ قطعه اجرا شده و اشعار آن توسط محمدعلی بهمنی؛ فریدون مشیری؛ هوشنگ ابتهاج؛ سیمین بهبهانی و سعدی سروده شده است.

محمدعلی بهمنی در باره آلبوم باداباد نوشته است: حس پنهان هر اثر هنری راز مگوی آن اثر است. که افشایش بی‌آنکه بدانیم تعیین حدودی برای بی حدودی هنر تلقی شده است با همین تعیین اعتراف می‌کنم که تاخیر در نوشتن این نالازم که تعویق انتشار آلبوم باداباد را باعثشد؛ آزارم نمی‌داد چراکه می‌پنداشتم برخلاف شناختم از خود نمی‌توانم رازدار درک حسم از دقایق و دغدغه‌های پنهان این اثر باشم.

گروه همنوازان پژواک در تابستان سال ۹۰ تشکیل شده است و براساس آنچه خود این گروه بیان کرده است؛ هدف آنها رویکردی متفائت به مقوله ریتم و نگاهی جهان شمول‌تر به ساز تنبک است.

آلبوم باداباد توسط گروه سواران و همنوازان پژواک منتشر شد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر