کد خبر: 156709 A

٢۶ نقاشى، نقاشى خط و مجسمه هنرمندان ایرانی در شانزدهمین حراج کریستیز خاورمیانه در مجموع به مبلغ دو میلیون و ۴١٨ هزار دلار به فروش رسید.

ایلنا: ٢۶ نقاشى، نقاشى خط و مجسمه هنرمندان ایرانی در شانزدهمین حراج کریستیز خاورمیانه در مجموع به مبلغ دو میلیون و ۴١٨ هزار دلار به فروش رسید.
به گزارش ایلنا، حراج کریستیز دوبى که به دلیل بهرمندى از حضور پرشمار مجموعه داران بین المللى آرت دوبى، یک ماه پیش از موعد همیشگى‌اش، شب عید نوروز، شامگاه ٢٨ اسفند در هتل امارات تاورز برگزار شد یکى از شلوغ‌ترین شب هاى خود را پشت سرگذاشت که با ارائه قریب ١۵٠ اثر عرب، ترک و ایرانى، چهار ساعت و اندى به طول انجامید.


در این شب که مجید ملانوروزى، مدیر کل هنرهاى تجسمى وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى حضور داشت از ٢١ هنرمند ایرانى ٣٠ اثر در این حراج در معرض فروش قرارگرفت که ٢۶ اثر در مجموع به قیمت دو میلیون و ۴١٨ هزار دلار به فروش رسید. گران‌ترین اثر ایرانى به على بنى صدر نقاش ٣٨ ساله مقیم نیویورک تعلق داشت که ٣۴٠ هزار دلار چکش خورد. اثرى از مجموعه خط هاى فرهاد مشیرى ٢٠٨ هزار دلار، نقاشیخط آبى رنگ سید محمد احصایى ١٧٢ هزار دلار از این حیثدر جاى دوم و سوم ایستادند؛ در این حراج نقاشیخط سبز رنگ احصایى ١۶٠ هزار دلار، نقاشى دیگرى از مشیرى ١۴٨ هزار دلار، نقاشى انتزاعى سهراب سپهرى ١٣۶ هزار دلار، اثر حسین زنده رودى ١٣۶ هزار دلار، نقاشیخط مواج نصرالله افجه اى ١٣۶ هزار دلار، مجسمه شاعر ایستاده پرویز تناولى ١١٢ هزار دلار، نقاشى زیبایى از فریده لاشایى ١٠۶ هزار دلار، اثر دیگرى از زنده رودى ١٠٠ هزار دلار، تابلوى الله چهار قطعه اى احصایى ٨٨ هزار دلار، رضا درخشانى ٨٨ هزار دلار، حسین قندریز ۶٣ هزار دلار، حائرى‌زاده ۶٣ هزار دلار، کوروش شیشه گران ۵٣ هزار دلار، رضا مافى ۴۴ هزار دلار، منوچهر یکتایى ٣٨ هزار دلار، جعفر روحبخش ٣٨ هزار دلار، عکسى از مجموعه درختان عباس کیارستمى ٣٨ هزار دلار، مسعود عربشاهى ٣۵ هزار دلار، مجسمه هیچ و صندلى برنزى پرویز تناولى ٢٨ هزار دلار، اثر دیگرى ازعربشاهى ٢۴ هزار دلار، رضا آرامش ٢٣ هزار دلار، نقاشیخط «نیایش سبز» على شیرازى ١٨ هزار دلار و نقاشى مهرداد محب على ١٨ هزار دلار به فروش رسیدند؛ این در حالى بود که دو مجسمه بزرگ «هیچ» پرویز تناولى به فروش نرسیدند که کار‌شناسان اشتباه در تعیین قیمت اولیه را علت این امر ارزیابى کردند؛ یک اثر از فرهاد مشیرى و نیز زنده یاد صادق تیرافکن در این حراج فروش نرفتند.
گران‌ترین اثر به فروش رسیده در این شب به دو هنرمند فقید مصرى عبدلهادى الغاذار یک میلیون و ٢۴ هزار دلار و محمد سعید ۶۶۴ هزار دلاراختصاص یافت؛ حضور بسیار چشمگیر ایرانیان به خصوص مدیران چندین گالرى تهران از خصوصیات بارز این دوره بود؛ به سبب همزمانى آرت دوبى در مدینه الجمیرا و کریستیز، اغلب گالرى هاى دوبى در دو مجموعه DIFC و القوز افتتاحیه هاى پرشمارى داشتند که در آن‌ها نیز آثارى متنوع از هنرمندان کشور ارائه شد.

فروش دو و نیم میلیون دلارى ٢۶ اثر ایرانى در شانزدهمین کریستیز خاورمیانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر