کد خبر: 181593 A

رئیس انجمن صنفی هنرمندان موسیقی استان گیلان:

مجامع غیرصنفی که خود را مرجع صنفی به اهالی هنر معرفی می‌کنند، هیچ کمک موثری را نمی‌توانند برای رفع مشکلات اهالی هنر به عمل آورند و این خود عامل سرگردانی اهالی هنر است.

سیدهمایون سلیمی(دبیرکل و رئیس انجمن صنفی هنرمندان موسیقی استان گیلان) در جمع اهالی موسیقی گیلان اظهار داشت: حمایت مسولین فرهنگی وهنری کشوری واستانی از انجمن‌های صنفی هنرمندان در رشته‌های مختلف هنری حمایت از قانون است و هنرمندان واهالی فرهنگ کشور با توسل به اهرم قانونی انجمن‌های صنفی هنرمندان با رعایت قانون می‌توانند حقوق صنفی وشغلی وهنری خود را با رعایت ادب واحترام به قانون استیفا کنند.

به گزارش ایلنا؛ وی افزود: لازم است مدیران محترم هنری کشور که در بدنه دولت تدبیر و امیدبه مردم خدمت می‌کنند از انجمن‌های صنفی هنرمندان که در اجرای ماده ۱۳۱قانون کار در سطح کشور به نیت قانونمندشدن فعالیت صنوف هنری تاسیس شده‌اند؛ حمایت قانونی را به عمل آورند و با تعیین بودجه کافی برای این نهادهای مستقل صنفی موجب شوند اهالی هنر با پیوستن به این نهادهای مردم نهاد صنفی و غیرسیاسی مطالبات مشروع و قانونی خود را با رعایت اصول قانونی از دولت و مسولین اجرایی کشور مطالبه کنند.

سلیمی گفت: تا زمانی که خود هنرمندان به موجودیت انجمن‌های صنفی مرتبط با حوزه فعالیت هنری خود اعتقادی نداشته باشند و از عضویت در این نهادهای صنفی امتناع نمایند و به جای عضویت در سندیکاهای رسمی به مجامع غیرصنفی اهالی هنر که متاسفانه در سالهای اخیر بصورت موازی تاسیس شده‌اند؛ مراجعه کنند، نمی‌توان به ساماندهی صنفی وشغلی هنرمندان در کشور امیدی داشت. تنها مرجع صالح و قانونی اهالی هنر برای استیفای حقوق صنفی وقانونی آنان همین انجمن‌های صنفی دارای پروانه فعالیت از وزارت کار است نه مراجع غیردولتی که ماهیت هنری و غیرصنفی دارند.

رئیس انجمن صنفی هنرمندان موسیقی استان گیلان اضافه کرد: هنرمندان اکر به دنبال رفع مشکلات صنفی وشغلی خود هستند می‌بایستی صرف نظر از نوع فعالیت وشهرت هنری خود همانند مابقی هنرمندان به عضویت انجمن‌های صنفی مرتبط با حوزه فعالیت خود در آیند.

وی از هنرمندان فعال در حوزه‌های مختلف هنری در کشور خواست تا برای قانونمند شدن انواع فعالیت خود به عضویت انجمن‌های صنفی تحت نظارت وزارت کار ملحق شوند و اگر هم در صنف خود فاقد انجمن صنفی هستند با مراجعه به وزارت کار و یا ادارات استانی آن در سطح کشور اقدام به تاسیس انجمن‌های صنفی مرتبط با فعالیت خود به استناد ماده ۱۳۱قانون کار نمایند تا بتوانند ضمن تشکیل یک مرجع صنفی غیرسیاسی برای شغل خود مشکلات و موانع موجود در مسیر فعالیتهای هنری خویش را بصورت قانونی به مراجع رسمی دولتی منعکس کنند و مطمن باشند با تشکیل و تقویت انجمن‌های صنفی هنرمندان در آینده نتایج مطلوبی عاید اهالی هنر در سطح کشور خواهد شد.

وی گفت: در صورتی که هنرمندان از قبول این جریان قانونی امتناع کنند و همچنان بصورت پراکنده و انفرادی اقدام کنند، مجامع غیرصنفی که خود را مرجع صنفی به اهالی هنر معرفی می‌کنند، هیچ کمک موثری را نمی‌توانند برای رفع مشکلات اهالی هنر به عمل آورند و این خود عامل سرگردانی اهالی هنر است.

حمایت از انجمن‌های صنفی هنرمندان حمایت از قانون است
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر