کد خبر: 219332 A

سازمان زیباسازی شهر تهران به‌منظورافزایش زیبایی بصری، ارتقای کیفیت فضاهای شهری در شب، و بهینه‌سازی و ارتقای کیفی نور‌پردازی فضاهای شهری؛ پروژه نور‌پردازی سردر دانشگاه تهران را اجرا کرد.

سردر دانشگاه تهران، به منظور هویت بخشی به پهنه میدان انقلاب نور‌پردازی شد.

به گزارش ایلنا، سازمان زیباسازی شهر تهران به منظورافزایش زیبایی بصری، ارتقای کیفیت فضاهای شهری در شب، و بهینه سازی و ارتقای کیفی نور‌پردازی فضاهای شهری پروژه نور‌پردازی سردر دانشگاه تهران را اجرا کرد.

باتوجه به اینکه در طراحی اولیه سردر دانشگاه تهران فرم ویژه‌ای لحاظ شده بود، نور‌پردازی این بنا با تمرکز بر نقاط تاکید فرمی صورت گرفته است. همچنین در نور‌پردازی این بنا از تجهیزات کم مصرف LED به جای منابع نوری پر مصرف استفاده شده است.

در این پروژه، نور‌پردازی چند نما از ساختمان‌های وارتانیان، چهار سردر سینماهای بهمن، سپیده، پارس و مرکزی به عنوان هویت‌های میدان انقلاب و همچنین بنای تئا‌تر شهر به عنوان یکی از عناصر هویت بخش این محدوده نیز در دستور کار سازمان زیباسازی قرار گرفت.

سردر دانشگاه تهران نور‌پردازی شد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر