کد خبر: 222760 A

/ نمایشگاه مطبوعات - غرفه ایلنا /

این کشور ۵ سال قبل در گزارش بانک جهانی رتبه‌ای بالای ۱۰۰ داشت که امسال جایگاه ۹ را به خود اختصاص داده است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان این مطلب که باید گرجستان را در فضای کسب و کار الگوی خود قرار دهیم، گفت: این کشور ۵ سال قبل در گزارش بانک جهانی رتبه‌ای بالای ۱۰۰ داشت که امسال جایگاه ۹ را به خود اختصاص داده است.

یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با حضور در غرفه ایلنا در بیستمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌ها در خصوص بهبود فضای کسب و کار کشور, گفت: یک بحثاین است که فضای کسب و کار به چه صورت است و بحثدیگر شرایط فعلی کشور چگونه است در این گزارش رتبه ایران از ۱۵۲ به رتبه ۱۳۰ رسیده است که جهت گیری خوبی است و نشان می‌دهد که برنامه ریزی‌ها و سیاست‌ها جهت گیری درستی داشته است.
وی با طرح این سئوال که آیا رتبه ۱۳۰ رتبه خوبی است؟، ادامه داد: ما فاصله زیادی برای رسیدن به رتبه مطلوب داریم و برای نشان دادن این نکته که می‌توان به رتبه مقبول تری رسید گرجستان الگوی خوبی است.
آل اسحاق افزود: در ۵ سال گذشته گرجستان رتبه ‌ای بالای ۱۰۰ داشت که در گزارش امسال جایگاه نهم را به خود اختصاص داد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان این مطلب که رتبه ۱۳۰ به هیچ عنوان برایکشور ما خوب نیست، تصریح کرد: مفهوم عمیاتی این رتبه این است که قیمت تمام شده کالای تولیدی در کشور بسیار بالاست و تولید کننده ما با ۳۰ درصد گران‌تر از رقیب ترکیه‌ای خود کالا تولید می‌کند.

اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی ایران ترکیه کسب و کار گرجستان مطبوعات نمایشگاه مطبوعات یحیی آل اسحاق رتبه فضای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر