کد خبر: 222893 A

/ نمایشگاه مطبوعات - غرفه ایلنا /

ابوالفضل جلیلی کارگردان سینمای ایران با حضور د رغرفه ایلنا درباره وضعیت سینمایی کشور نظرش را بیان کرد.

ابوالفضل جلیلی کارگردان سینمای ایران با حضور د رغرفه ایلنا درباره وضعیت سینمایی کشور نظرش را بیان کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا ابوالفضل جلیلی کارگردان فیلم هایی همچون گل یا پوچ, گال و دت یعنی دختر با حضور در غرفه خبرگزاری ایلنا در بیستمین نمایشگاه مطبوعات پیرامون وضعیت امروز سینمای کشور و عملکرد مدیراتن سینمایی صحبت کرد.

وی همچنین درباره آخرین وضعیت فیلمی که قرار است آن را در دولت جدید بسازد صحبت کرد.

در انتهای گفت و گوی جلیلی با خبرنگار ایلنا گروه تصویربرداری برنامه سینمایی ۷ که از حضور جلیلی در غرفه ایلنا آگاه شده بودند با وی در غرفه ایلنا گفت و گو کردند.

مشروح گفت و گو با ابوالفضل جلیلی با خبرنگار ایلنا متعاقبا ارسال می شود.

دولت سینمای ایران مطبوعات نمایشگاه مطبوعات کشور ایلنا وضعیت سینمایی جلیلی ابوالفضل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر