کد خبر: 223134 A

این هفته نامه با ارائه ۳۰ درصد تخفیف ویژه نمایشگاه مطبوعات به عرضه ۶ دوره مجله خود پرداخته است.

هفته نامه نسیم بیداری به مناسبت نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها ۶ دوره مجله صحافی شده خود را با تخفیف به بازدیدکنندگان ارائه می دهد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، این هفته نامه با ارائه ۳۰ درصد تخفیف ویژه نمایشگاه مطبوعات به عرضه ۶ دوره مجله خود پرداخته است.

نمایشگاه مطبوعات درصد نامه هفته عرضه تخفیف مجله نسیم بیداری مجلد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر