مدیرکل منابع طبیعی هرمزگان خبرداد:

ایلنا: مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری هرمزگان از تصویب ۲۱۲ میلیارد ریال اعتبار برای مقابله با اثرات بیابان‌زایی هرمزگان خبر دا…

پربازدیدترین