کد خبر: 200897 A

مدیرکل تأمین اجتماعی استان هرمزگان:

تغییراتی که در کارگاه‌ها از نظر افزایش یا کاهش تعداد کارگران و یا میزان حقوق و مزایای آنها ایجاد می‌شود، باید درصورت مزد و حقوق لحاظ شود.

مدیرکل تأمین ‌اجتماعی استان هرمزگان گفت: تغییراتی که در کارگاه‌ها از نظر افزایش یا کاهش تعداد کارگران و یا میزان حقوق و مزایای آن‌ها ایجاد می‌شود، باید درصورت مزد و حقوق لحاظ شود.

به گزارش خبرگزاری ایلنا، سیدفاضل حیدری بلوکی با اعلام این مطلب افزود: تغییرات مربوط در لیست حق‌بیمه، زمانی مورد توجه تأمین‌اجتماعی قرار خواهد گرفت که کارفرما این تغییرات را در ظرف مهلت مقرر قانونی به این سازمان اعلام کند.

وی تصریح کرد: کارفرمایان کارگاه‌ها مکلفند پس از تنظیم لیست حقوق و مزد هر ماه را تا آخرین روز ماه بعد به شعبه تأمین‌اجتماعی مربوطه ارسال کنند.

حیدری بلوکی ادامه داد: همچنین درصورتی که کارگر شاغل در کارگاه به واسطه بیماری یا حادثه در استراحت پزشکی باشد کارفرما باید علاوه بر درج نام کارگر در لیست شاغلین در کارگاه، مقابل نام وی در ستون ملاحظات لیست، ایام بیماری را با ذکر تاریخ درج کند. این اعلام برای استفاده کارگر از خدمات تأمین‌اجتماعی و احتساب سوابق وی و همچنین اطلاع شعب سازمان نسبت به عدم اشتغال بیمه‌شده در محل کارگاه مؤثر است.

مدیرکل تأمین‌اجتماعی استان هرمزگان افزود: طبق آیین‌نامه، طرز تنظیم صورت مزد و حقوق، امکان تنظیم و ارسال لیست حق‌بیمه دوره‌ای به جای ماهیانه نیز فراهم است. در این صورت کارفرما می‌تواند از سازمان تأمین‌اجتماعی درخواست کند که آخرین لیست ارسالی کارگاه را صورت مزد یا حقوق ۶ ماهه یا یک‌ساله آتی آن کارگاه تلقی کند.

تامین اجتماعی هرمزگان بلوکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر