کد خبر: 162861 A

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی:

سرمایه سازمان تامین ا جتماعی متعلق به کارگران و بیمه شدگان است / تجمیع صندوق‌های درمانی نارضایتی ۸ میلیون بیمه شده این سازمان را در پی خواهد داشت / چنین طرحی یک بار قبل ازانقلاب اسلامی اجرا شده و تبعات منفی آن مشاهده شده است.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته تامین اجتماعی گفت: سرمایه‌ی سازمان تامین ا جتماعی متعلق به کارگران و بیمه شدگان است. تجمیع صندوق‌های درمانی نارضایتی ۸ میلیون بیمه شده این سازمان را درپی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ «بیات» در همایش روز «کارگر، سلامت و ر فاعه اجتماعی» که در دومین روز از هفته کارگر برگزار شد، خواستار تجدید نظر در طرح ادغام صندوق‌های درمانی شد.

این فعال صنفی در خصوص ادغام صندوق‌های درمانی تصریح کرد: چنین طرحی یک بار قبل از انقلاب اسلامی اجرا شده و تبعات منفی آن مشاهده شده است، بعد از انقلاب بخش درمانی سازمان تامین اجتماعی را به بیمه شدگان برگرداند و امید داریم این تجربه تلخ تکرار نشود.

وی افزود: ادغام سایر صندوق‌های درمانی که با بودجه دولت ساخته شده است؛ اشکالی ندارد اما سرمایه سازمان تامین اجتماعی مربوط به کارگران و بیمه شدگان است و نباید با دیگر صندوق‌های درمانی ادغام شود.

بیات ادامه داد: بیمارستان‌ها و مراکز تامین احتماعی از تجهیرات خوبی برخوردار است، استفاده از این خدمات حق بیمه شدگان این سازمان است.

رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته سازمان تامین اجتماعی اظهار داشت: امیدواریم جدا بودن سازمان تامین اجتماعی از نظام بیمه‌ی سلامت مطابق ماده ۳۶ برنامه ۵ توسعه که مراکز ملکی و درمانی را مستثنی کرده است، بتواند ادامه داشته باشد.

کارگران بازنشسته ادغام تامین اجتماعی در بیمه سلامت هفته کارگر 93
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر