در شورای حفاظت از منابع آب رزن مطرح شد؛

ایلنا: فرماندار رزن از انسداد بیش از ۴۸۸حلقه چاه غیرمجاز ازسال ۹۳تا به امروز در این شهرستان خبر داد.