کد خبر: 109773 A

استفاده از هنرمندان عرصه تئاتر در امور اجرایی جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، نتایج مطلوبی به همراه دارد.

ایلنا: کارگردان تئا‌تر کودک در همدان گفت: استفاده از هنرمندان عرصه تئا‌تر در امور اجرایی جشنواره بین المللی تئا‌تر کودک و نوجوان، نتایج مطلوبی به همراه دارد.

به گزارش ایلنا، حمید کاظمی افزود: هماهنگی و تعامل بین عوامل اجرایی و کمیته‌های جشنواره یکی از نکات قابل توجهی است که در جشنوارهای تئا‌تر همدان، شاهد آن هستیم.

وی نگاه هنری حاکم در برگزاری جشنواره را از دیگر نقاط قوت برشمرد و تصریح کرد: در دوره‌های گذشته استقبال گرم همدانی‌ها از مهمانان جشنواره؛ از جمله نکاتی است که هم برای مهمانان داخلی و هم مهمانان خارجی جالب بود و قطعا استقبال گروه‌های مختلف در دوره‌های آتی جشنواره را به همراه خواهد داشت.

وی ابراز امیدواری کرد: جشنواره بین المللی تئا‌تر کودک و نوجوان باعثارتقا کمی و کیفی تئا‌تر در استان شود و هنرمدان همدانی بتوانند از این فرصت فرهنگی بیشترین استفاده را ببرند.

تئاتر جشنواره بین المللی کودک و نوجوان گروه های مختلف جشنواره اجرایی همراه هنرمندان همدان مطلوبی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر