کد خبر: 109781 A

برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان امکانات فنی و محیطی تئاتر استان را ارتقاء می بخشد.

ایلنا: برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان امکانات فنی و محیطی تئاتر استان را ارتقاء می بخشد.

به گزارش ایلنا، نویسنده و کارگردان تئاتر همدانی گفت: یکی از اهداف برگزاری جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، حضور گروه های نمایشی شهرستانی برای آموزش و یادگیری بیشتر است که در این دوره با ایجاد بخش ویژه همدان، این هدف تا حدودی محقق خواهد شد.

محمود حکمتی اطهر با تأکید بر این که برگزاری جشنواره تئاتر کودک در همدان باعثارتقاء کمی و کیفی تولیدات استان شده است، گفت: حضور بازیگران، نویسندگان و کارگردانان همدانی در جشنواره و شرکت در نشست های تخصصی نقد و بررسی، سطح دانش هنرمندان را ارتقاء می بخشد.

این کارگردان با سابقه همدانی تصریح کرد: در شش ماهه نخست سال ۹۲،۱۲ کار کودک در استان تولید شده است که این امر به نوبه خود نشان دهند تأثیرات مثبت جشنواره بر نمایش های کودک در همدان است.

تئاتر جشنواره بین المللی کودک و نوجوان استان برگزاری جشنواره نمایش کودک همدان ارتقاء
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر