کد خبر: 109796 A

جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان متولد شده است.

ایلنا: مسعود ویژه، رئیس دانشگاه عملی کاربردی فرهنگ و هنر واحد همدان گفت: برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان اتفاق قابل توجهی است که تاثیر مستقیمی بر فرهنگ و هنر استان دارد.

به گزارش ایلنا، وی با تأکید بر بین المللی بودن جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اظهار کرد: جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در مباحثگردشگری و شناساندن همدان به دنیا نیز نقشی اساسی دارد و در زمان برگزاری جشنواره همه رسانه ها با پوشش اخبار جشنواره به گونه ای همدان و ظرفیت های استان را معرفی می کنند.

ویژه درباره شعار بیستمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان هم گفت: تئاتر همواره جنبه تربیتی و آموزشی دارد و تاثیر این هنر بر کودکان و نوجوان مشهود است.

افزود: برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان اتفاق قابل توجهی است که تاثیر مستقیمی بر فرهنگ و هنر استان دارد. وی با تأکید بر بین المللی بودن جشنواره تئاتر کودک و نوجوان اظهار کرد: جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در مباحثگردشگری و شناساندن همدان به دنیا نیز نقشی اساسی دارد و در زمان برگزاری جشنواره همه رسانه ها با پوشش اخبار جشنواره به گونه ای همدان و ظرفیت های استان را معرفی می کنند.

ویژه درباره شعار بیستمین جشنواره تئاتر کودک و نوجوان هم گفت: تئاتر همواره جنبه تربیتی و آموزشی دارد و تاثیر این هنر بر کودکان و نوجوان مشهود است.

پوشش تئاتر رئیس دانشگاه رسانه فرهنگ و هنر کودک و نوجوان کودکان جشنواره هنر همدان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر