کد خبر: 109818 A

تئاتر استعداد کودکان را شکوفا کرده و توانایی های آنان را بروز می دهد.

ایلنا: حسین حمزه ای، بازیگر با سابقه تئاتر در همدان گفت: تئاتر پدیده هایی چون ترس، تنبلی، نبود اعتماد به نفس و خجالتی بودن را در کودکان از بین برده و باعثشکوفایی استعداد کودکان و نوجوانان می شود.

به گزارش ایلنا، وی ادامه داد: جشنواره بین المللی تئاتر بهترین فرصت برای کودکان همدانی است تا بتوانند باتئاتر درگیر شده و با از بین بردن پدیدهای منفی شخصیتی، خود را بهتر بشناسند.

حمزه ای تصریح کرد: اگر تئاتر جزئی از دروس مدارس شود؛ این فرصت برای تمام کودکان و نوجوانان به وجود می آید تا با بهره گیری از این هنر متعالی، نکات ظریف زندگی را بیاموزند.

وی با بیان اینکه جشنوراه بین المللی تئاتر کودک و نوجوان هر سال بهتر از دوره قبل برگزار می شود؛ گفت: انتظارها از دوره بیستم افزایش یافته است و امیدوارم در این دوره شاهد اتفاقات منحصر به فردی باشیم.

اعتماد به نفس تئاتر جشنواره بین المللی کودک و نوجوان کودکان کودکان و نوجوانان هنر همدان استعداد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر