کد خبر: 109822 A

در نمایش‌های حوزه کودک و نوجوان باید به کیفیت توجه ویژه‌ای داشت.

ایلنا: ساناز خوشمهر با بیان اینکه هنرمندان باید با فراغ بال در زمینه تئاتر فعالیت کنند، اظهار کرد: سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و تأمین بودجه می‌تواند در تربیت و آموزش هنرمندان این عرصه تأثیرگذار باشد. وی گفت: اگر هنرمندان حمایت شوند؛ می توان شاهد ارائه اثار کیفی تر در عرصه کودک و نوجوان بود.

به گزارش ایلنا، خوشمهر تأکید کرد: عرضه آثار کیفی به نوبه خود در طرز فکر کودک و نوجوان تأثیر گذاشته و او را برای درک مفاهیم موجود در جامعه آماده می سازد.

وی با تأکید بر تفکیک سنی نمایش کودک و نوجوان و خردسال گفت: این موضوع یکی از اتفاقات خوب این جشنواره به شمار می آید، که بسیار قابل توجه است.

خوشمهر تصریح کرد: این تفکیک ها در بلندمدت می تواند باعثایجاد یک برنامه مدون و منسجم در حوزه تئاتر کودک و نوجوان شود.

بودجه تئاتر جامعه کودک و نوجوان کیفیت نمایش حوزه هنرمندان سیاست خوشمهر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر