کد خبر: 109825 A

شورای چهارم نخستین تجربه برگزاری این جشنواره در همدان را در دوران مدیریت شهری دارد.

ایلنا: رضا عباسی هنر تئاتر را به خاطر زنده بودن آن بسیار اثرگذار دانست و افزود: این ارتباط نزدیک، می تواند در انتقال بهتر مفاهیم موثر واقع شود. وی با بیان اینکه در هنر تئاتر باید با شناخت موشکافانه، نمایش اثرگذاری تولید و عرضه شود؛ گفت: در آثار نمایشی چندان به موضوع خانواده و کودک پرداخته نشده که به نظر می رسد شعار امسال جشنواره با عنوان «تئاتر و خانواده» در این زمینه راهگشا باشد.

به گزارش ایلنا، این کارگردان عرصه تئاتر در ادامه با بیان اینکه کار برای کودک و نوجوان نیازمند برخورداری از علم خاص در این زمینه است، تأکید کرد: روانشناسی کودک، روانشناسی رنگ، جامعه شناسی، شناخت روحیه کودک و موضوع هایی از این قبیل باید در ارائه یک اثر قوی نمود داشته باشد.

تئاتر جامعه شناسی خانواده روانشناسی کودک و نوجوان علمی تأثیر هنر همدان بستگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر