کد خبر: 126250 A

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان خبر داد:

این امر نشان از استقبال خوب و سهولت دسترسی مردم به کتاب دارد و موجب ارتقای سرانه مطالعه می‌شود.

ایلنا: مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان با اشاره به اینکه تاکنون ۱۲۸ هزار جلد کتاب به این ۱۵ ایستگاه مطالعه اختصاص داده‌ایم، افزود: با افزایش ایستگاه‌های مطالعه این کتاب‌ها نیز افزایش خواهد یافت.
به گزارش ایلنا، ارشاد استعدادی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان همدان با بیان اینکه طبق آمار ارسال شده در بهمن ماه سال گذشته تاکنون بیش از ۷۰ هزار جلد از کتاب‌های استقرار یافته در ایستگاه مورد مطالعه مردم قرار گرفته، تصریح کرد: این امر نشان از استقبال خوب و سهولت دسترسی مردم به کتاب دارد و موجب ارتقای سرانه مطالعه می‌شود.

وی با بیان اینکه در سازه‌های ایستگاه مطالعه ۱۵ عنوان کتاب داریم، افزود: سه عنوان از این کتاب‌ها مربوط به کودکان و نوجوانان، مابقی مربوط به جوانان می‌شود.

استعدادی با بیان اینکه حجم کتاب‌های موجود در ایستگاه مطالعه کم دیده شده است، اضافه کرد: دیگر عناوین نیز در زمینه رمان، مباحثدینی، علمی، فرهنگی و اجتماعی است.

استان همدان رمان فرهنگی و اجتماعی کتابخانه های عمومی استان کودکان و نوجوانان مدیرکل ایستگاه همدان مطالعه تاکنون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر