کد خبر: 140079 A

اداره کل استاندارد علاوه بر نظارت بر چگونگی ساخت وسایل سنجش به منظور اطمینان از صحت کار این وسایل و جلوگیری از کم فروشی ناشی از عدم دقیق بودن عملکرد آن‌ها اقدام به بازرسی و انجام آزمونهای دوره‌ای می‌کند.

ایلنا: در نه ماهه سالجاری تعداد یک هزار و ۱۵۲ وسیله توزین و سنجش سبک واحدهای صنفی در سطح استان از قبیل انواع ترازوی الکترونیک، دو کفه‌ای و انواع وزنه‌ها مورد بازرسی و آزمون قرار گرفت.
به گزارش ایلنا، فرهاد تیموری، مدیر کل استاندارد استان همدان گفت: اداره کل استاندارد علاوه بر نظارت بر چگونگی ساخت وسایل سنجش به منظور اطمینان از صحت کار این وسایل و جلوگیری از کم فروشی ناشی از عدم دقیق بودن عملکرد آن‌ها اقدام به بازرسی و انجام آزمونهای دوره‌ای می‌کند.
وی افزود: پس از بازرسی و آزمون یک هزار و ۱۵۲ وسیله توزین و سنجش سبک صحت عملکرد تعداد یک هزار و ۷۳ وسیله مورد تایید قرار گرفت و نسبت به الصاق برچسب صحت عملکرد که حاوی نام وسیله، شماره شناسایی، تاریخ آزمون، تاریخ انقضاء و کد آزمایش کننده است، اقدام شد.
تیموری اظهار داشت: همچنین تعداد ۷۹ وسیله سنجش به دلیل اثبات عدم صحت کار صورتجلسه گردیده و تا زمان اصلاح و رفع نقص به کارگیری آن توسط واحد صنفی ممنوع است.
مدیر کل استاندارد استان همدان از شهروندان درخواست نمود: جهت حفظ حقوق و اطمینان از صحت عملکرد وسیله سنجش به وجود برچسب صحت عملکرد بر روی ترازو‌ها توجه داشته باشند.

استان همدان استاندارد الکترونیک حقوق آزمون عملکرد همدان سنجش صحت وسیله
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر