کد خبر: 150137 A

تمام کارمندان این جمعیت که دارای احکام رسمی، پیمانی و قراردادمعین می‌باشند باید دوره مذکوررا گذرانده باشند تا احکام سال ۹۳ آن‌ها صادر شود لذابه همین منظور آزمون غیرحضوری این دوره را در این جمعیت برگزار نمودیم که اکثر همکاران حضورداشتند.

تمام کارمندان این جمعیت که دارای احکام رسمی، پیمانی و قراردادمعین می‌باشند باید دوره مذکوررا گذرانده باشند تا احکام سال ۹۳ آن‌ها صادر شود لذابه همین منظور آزمون غیرحضوری این دوره را در این جمعیت برگزار نمودیم که اکثر همکاران حضورداشتند.

به گزارش ایلنا از همدان، مدیرعامل این جمعیت با اشاره به برگزاری آزمون دوره غیرحضوری آشنایی با نظام رسیدگی به تخلفات اداری، خاطرنشان کرد از آنجا که فرهنگ سازی و پیشگیری همیشه موثر‌تر از درمان بوده است ما سعی نمودیم با برگزاری این دوره کارمندان را با مواردی که انجام آن‌ها در اداره و سازمان تخلف محسوب می‌شود آشنا کنیم و راههای رسیدگی به این تخلفات را بازگو نمائیم.

حمید ره انجام افزود ما همانطور که برای حوادثطبیعی و غیرطبیعی، آموزش و راه کار مقابله داریم و با ارائه آموزش و ایجاد آمادگی لازم سعی داریم از آسیب‌ها و خسارت‌های حوادثمذکور کاهش دهیم با برگزاری آزمون دوره آشنایی با نظم رسیدگی به تخلفات اداری نیزکارمند را با موارد تخلف و مجازات‌های مربوطه آشنا می‌کنیم.

ره انجام یادآور شد کمیته راهبری آموزش جمعیت هلال احمر کشور با برگزاری این دوره و دوره‌های مشابه سعی بر آن دارد علم و آگاهی کارکنان را ارتقاء دهد.

لازم بذکر است قبلاً هم دوره‌هایی همانند بصیرت، احکام و معارف اسلامی، نماز، آشنایی با شبکه‌های اطلاع رسانی و ایمنی آن‌ها، برای کارکنان این جمعیت برگزار شده است.

جمعیت هلال احمر درمان فرهنگ سازی هلال احمر استان جمعیت نماز رسیدگی احکام همدان تخلفات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر