کد خبر: 205251 A

انتقاد عضو شورای شهر همدان از ابقای بازنشستگان در شهرداری:

به‌کارگیری مجدد افرادی که شرایط بازنشسته دارند در سمت های اجرایی درشهرداری و سازمان‌های وابسته، ایجاد ناامیدی در کارکنان جوان و بیکاران در سطح شهر می‌شود.

حسین قراباغی با تاکید بر پیروی از منویات مقام معظم رهبری در نامگذاری سال ۹۳ با عنوان سال اقتصاد و فرهنگی با مدیریت جهادی با بیان این مطلب، افزود: شهرداری از به کارگیری مجدد افراد بازنشسته پرهیز کند چرا که مدیریت جهادی نیازمند مدیران جوان نخبه و با انگیزه است و با بکارگیری بازنشستگان در سمت‌های مختلف گردش نخبگان به فراموشی سپرده می‌شود.

به گزارش ایلنا، قراباغی اظهار کرد: استفاده از نیروهای جوان، کارآمد و متخصص در هر کاری باعثموفقیت های چشمگیر و توسعه و پیشرفت در آن حوزه می شود که می توان این نظریه را در کشور و استان به خوبی مشاهده کرد.

قراباغی ضمن انتقاد از بکارگیری مجدد افراد بازنشسته در اوج بیکاری جوانان، اظهارکرد: البته تجربه بالا و احترام به افراد با تجربه در جای خود محترم است و باید شان بازنشستگان حفظ شود اما می طلبد این نکته را یادآور شد که سن بالای مدیران ارشد شهرداری مانع از پویایی و تحرک آنان می‌شودو با به کارگیری نیروهای بازنشسته راه برای پیشرفت و افزایش تجربه جوانان که همانا مدیران آینده هستند بسته می شود.

وی با اشاره به اینکه از نظر علمی و عملی، مدیران و کارکنانی که بیش از چند سال بر مسند اداره ای قرار بگیرند، دیگر خلاقیت و نوآوری برای مجموعه نخواهند داشت.

وی گفت: برای تربیت مدیران میانی شهرداری همدان تلاشی نشده است چرا که در پست های مختلف شهرداری مدیرانی هستند که چندین سال بر همان پست بوده و همواره در حاشیه قرار دارند و بجز کارهای روزمره، هیچ گونه فعالیت خاصی انجام نمی دهند که در راستای ایجاد تحول و خلاقیت می طلبد از افراد مجرب و متخصص دیگری که دارای نیروی جوانی و توانایی بیشتری باشد به جای آنها منصوب شوند.

این عضو شورای اسلامی شهر همدان با تاکید بر اینکه باید از شعار زدگی بپرهیزیم، افزود: در بسیاری از همایش و جلسات از وضعیت اشتغال و بیکاری نخبگان و جوانان تحصیلکرده صحبت و انتقاد می شود اما متاسفانه این صحبت ها تنها در حرف باقی مانده و در عمل اقدامی صورت نمی پذیرد به گونه ای که شاهد حضور بازنشستگان در پست های مختلف اداری هستیم.

اشتغال اقتصاد بیکاری توسعه و پیشرفت خلاقیت شورای شهر شهرداری عضو شورای اسلامی شهر منویات مقام معظم رهبری نخبگان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر