کد خبر: 222515 A

معاون اجتماعی، فرهنگی وگردشگری شهرداری همدان درشورای اداری این حوزه گفت: از آغاز سال تاکنون ۸۲ برنامه فرهنگی بامیانگین حضور حداقل ۳۰۰۰ نفردرسطح شهرهمدان برگزار شده که هر برنامه به طور متوسط حداقل ۳ ساعت به طول انجامید با این هدف که بحثآموزشهای شهروندی دربین خانواده‌ها نهادینه شود.

معاون اجتماعی، فرهنگی وگردشگری شهرداری همدان درشورای اداری این حوزه گفت: از آغاز سال تاکنون ۸۲ برنامه فرهنگی بامیانگین حضور حداقل ۳۰۰۰ نفردرسطح شهرهمدان برگزار شده که هر برنامه به طور متوسط حداقل ۳ ساعت به طول انجامید با این هدف که بحثآموزشهای شهروندی دربین خانواده‌ها نهادینه شود.

به گزارش ایلنا از همدان، محمدرضا بیاناتی افزود: از موارد مهم برگزاری اینگونه مراسمات می‌توان به دورکردن مردم ازمحیطهای تنشزای نامناسب فضاهای مجازی، ماهوارههاوتبلیغات منفی آنهاوجمع کردن ارکان خانواده درکنارهم که باتوجه به گرفتاریهای روزمره مقداری کمرنگترشده است، اشاره کرد.

وی تصریح کرد: باتوجه به سیاستگذاری‌های شورای محترم اسلامی شهرو شهردار همدان اگر توانسته باشیم دراین برنامه هاحداقل دقایقی با ابزارپیامهای آموزش شهروندی تغییررویه وروش در سبک زندگی شهروندان با رویکرداسلامی ایجاد کنیم به هدف خود رسیده‌ایم.

بیاناتی بابیان اینکه دربسیاری ازبرنامه‌های فرهنگی شهرمشارکت فعال داشته‌ایم افزود: در برگزاری نمازعیدفطرمبلغ ۶۴۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال ودرجشنواره تئاترکودکان ونوجوانان همکاری نزدیک در هرچه بهتربرگزارشدن این جشنواره بادراختیارگذاشتن سالن‌های مربوط به شهرداری و مساعدت در تبلیغات محیطی بابرآوردحدود ۵۰۰.۰۰۰. ۰۰۰ میلیون ریال خدمات هزینه صورت گرفته است.

در این جلسه مدیران جدید حوزه اجتماعی و مراکز فرهنگسرا‌ها معرفی شدندوازتلاشهای مجدانه مدیران قبلی تجلیل وتقدیرشد. آقای سیدمنصورموسوی به عنوان مدیرگردشگری، سرکارخانم گیلاندوست بعنوان مدیراموراداری، سرکارخانم ابهرمسئول آموزش شهروندی، آقای محمدکرمی کبیربه عنوان مسئول فرهنگسرای شهیدمدنی، آقای احسان سهل البیع مسئول فرهنگسرای تاریخ وتمدن، آقای عادل مهری مسئول مجموعه فرهنگی هنری تالار فجر و آقای عادل رکن شریفی بعنوان مدیرروابط عمومی، اطلاعات وارتباطات این حوزه معارفه شدند.

تبلیغات خانواده سبک زندگی شهرداری فرهنگی هنری معارفه فرهنگی برنامه مسئول همدان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر