کد خبر: 112695 A

در پی کاهش پروژه‌های اجرایی رخ داد:

چکیده: «در صورت ادامه وضعیت فعلی کارفرما قصد دارد به تدریج همه کارگران را با پایان قراداد کاری‌شان تعدیل کند. / این شرکت در اجرای پروژه‌های خود با کمبود مواد اولیه مواجه است.»

نماینده محوری کانون شورای اسلامی کار در شهرهای آبادان، خرمشهر و اروندرود گفت: ۱۴۰ کارگر شرکت پیمانکاری ثمین صنعت به دلیل کاهش پروژه‌های اجرایی، سه ماه حقوق دریافت نکرده‌اند.

«مصطفی نظری» در این باره به ایلنا گفت: تشدید تحریم‌های اقتصادی باعثشده است این شرکت پیمانکاری که در زمینه ساخت تاسیسات و تجهیزات دریایی فعالیت دارد در اجرای پروژه‌های خود با کمبود مواد اولیه مواجه شود.

او با اشاره به مشکلات معیشتی ۱۴۰ کارگر به تبع تعویق سه ماه حقوق، افزود: ادامه این وضعیت باعثاز دست رفتن بسیاری از پروژه‌های در دست اجرا می‌شود.

نظری بابیان اینکه فعالیت شرکت پیمانکاری ثمین صنعت همانند سایر پیمانکاران منطقه در نتیجه تحریم‌های اقتصادی و رکود بازار کار به حالت نیمه تعطیل درآمده است، افزود: به گفته کارگران، در صورت ادامه وضعیت فعلی کارفرما قصد دارد به تدریج همه کارگران را با پایان قراداد کاری‌شان تعدیل کند.

کارگران خوزستان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر