کد خبر: 162078 A

موسسه آموزشی و پژوهشی آگاهان نیرو همزمان با شروع سال جدید با ۲۶ کارگر پیمانی شاغل در این مجموعه قطع همکاری کرده است / مدیران سازمان تامین اجتماعی در کمال تعجب می‌گویند شما کارگر «پروژه‌ای» هستید، بنابراین مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نمی‌شوید.

در حالی که ۲۶ کارگر پیمانی موسسه آموزشی و پژوهشی «آگاهان نیرو» تعدیل شده‌اند، سازمان تامین اجتماعی از پرداخت مقرری بیمه بیکاری به آنان خودداری می‌کند.

«نوروزرجب بلوکات»، رئیس اتحادیه کارگران صنعت برق کشور در این باره به ایلنا گفت: موسسه آموزشی و پژوهشی آگاهان نیرو همزمان با شروع سال جدید با ۲۶ کارگر پیمانی شاغل در این مجموعه قطع همکاری کرده است.

به گفته آقای بلوکات، آگاهان نیرو از شرکت‌های وابسته به شرکت‌های منطقه‌ای برق تهران است که به متقاضیان کار در صنعت برق آموزش می‌دهد.

در همین رابطه، یکی از کارگران تعدیل شده آگاهان نیرو، به ایلنا گفت: کارفرما در تاریخ ۲۸ اسفند سال گذشته با شرکت پیمانکاری «سابرین» قطع همکاری کرد و به تبع، ۲۶ کارگر این شرکت پیمانکاری که در موسسه آموزشی و پژوهشی آگاهان نیرو مشغول به کار بودند، تعدیل شدند.

وی در تشریح علت تعدیل گسترده کارگران پیمانی آگاهان نیرو، بیان کرد: وزارت نیرو همواره برای آموزش متقاضیان کار در صنعت برق به آگاهان نیرو مجوز می‌داد اما از سال گذشته به دلایل مختلف از جمله نداشتن رتبه بندی، اشکال اساسنامه‌ای و… از ارائه برخی مجوزها به این مجموعه خودداری کرد و به دنبال آن، درآمد آگاهان نیرو کم و کمتر شد.

این کارگر پیمانی که به همراه ۲۵ همکار دیگرش بیکار شده است، افزود: کارگران تعدیل شده قرارداد کار کتبی نداشته اند اما حق بیمه آنان پرداخت می‌شده است.

وی با اشاره به مراجعه همکارانش به سازمان تامین اجتماعی برای دریافت مقرری بیمه بیکاری، بیان کرد: مدیران سازمان تامین اجتماعی در کمال تعجب می‌گویند شما کارگر «پروژه‌ای» هستید، بنابراین مشمول دریافت مقرری بیمه بیکاری نمی‌شوید.

به دنبال اشتغال کارگران بیکار شده ایم

در همین رابطه، «محمود خبازیان» مدیر عامل موسسه آموزشی و پژوهشی آگاهان نیرو با اشاره به قطع همکاری با شرکت پیمانکاری سابرین، تعدیل ۲۶ کارگر این شرکت پیمانکاری که در آگاهان نیرو مشغول به کار بودند را تایید کرد.

آقای خبازیان تاکید کرد از طریق دیگری به دنبال اشتغال کارگران بیکار شده در سایر شرکت‌های وابسته به شرکت‌های منطقه‌ای برق تهران است.

مانع تراشی تامین اجتماعی برای فرار از پرداخت بیمه بیکاری

همچنین «محمود باشنگ»، مدیرعامل شرکت پیمانکاری سابرین با انتقاد از سازمان تامین اجتماعی به دلیل خودداری از پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده، اظهار کرد: وقتی که سهم بیمه بیکاری این کارگران هنگام پرداخت حق بیمه کسر می‌شده است، خودداری از پرداخت مقرری بیمه بیکاری به دلیل اطلاق عنوان کارگر پروژه‌ای به آنان بی‌معنا است.

وی تاکید کرد سیاست سازمان تامین اجتماعی مانع تراشی به قصد فرار از پرداخت مقرری بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده است.

کارگران تهران کارگران پیمانکاری کارگران آب و برق آگاهان نیرو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر