کد خبر: 178341 A

کارگران خدماتی بخش بارگیری و تخلیه بار(رمپ) ترمینال دو فرودگاه مهرآباد در اعتراض به آنچه «دریافت حقوق ناعادلانه و افزایش ناچیز دستمزد در سال جدید» می‌خواندند، امروز برای دومین بار طی یک ماه اخیر دست از کار کشیدند.

اعتراض صنفی کارگران خدماتی فرودگاه مهرآباد باعثتوقف تحویل بار و ازدحام مردم در این فرودگاه شده است.

به گزارش خبرنگار ایلنا، کارگران خدماتی بخش بارگیری و تخلیه بار(رمپ) ترمینال دو فرودگاه مهرآباد در اعتراض به آنچه «پرداخت حقوق ناعادلانه و افزایش ناچیز دستمزد در سال جدید» می‌خواندند، امروز برای دومین بار طی یک ماه اخیر دست از کار کشیدند.

بنا بر این گزارش، کارگران معترض تحت استخدام چندین شرکت پیمانکاری طرف قرارداد با ایران‌ایر مشغول به کارند. این کارگران اعتراض خود را بر اساس ماده ۱۴۲ قانون کار، تحت چارچوب قانون می‌دانند.

گفتنی است، در ماده ۱۴۲ قانون کار آمده است: درصورتیکه اختلاف نظر در مورد مواد مختلف این قانون و یا پیمانهای قبلی و یا هریک از موضوعات مورد درخواست طرفین برای انعقاد پیمان جدید، منجر به تعطیل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و یا کاهش عمدی تولید از سوی کارگران شود، هیات تشخیص موظف است براساس درخواست هریک از طرفین اختلاف و یا سازمانهای کارگری و کارفرمایی، موضوع اختلاف را سریعا مورد رسیدگی قرار داده و اعلام نظر نماید.

اخبار تکمیلی ارسال می‌شود.

ایران حقوق دستمزد فرودگاه قانون قانون کار کارگران اعتراض مهرآباد ناعادلانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر