کد خبر: 202558 A

«به دنبال تحرکات آرام صنفی کارگران سرانجام هفته گذشته در فرمانداری اراک نشستی با حضور نمایندگان دولتی، کارفرما و کارگران برگزار شد که در ‌‌نهایت با وعده کارفرما و مسئولان اداری، کارگران به اعتراض خود خاتمه دادند.»

کارگران کارخانه واگن پارس می‌گویند به دنبال توافقی که با کارفرما و مسئولان فرمانداری داشته‌اند، اعتراضات صنفی‌شان را از ماه گذشته خاتمه داده‌اند و مذاکرات نمایندگان کارگران و کارفرما هفته گذشته به نتیجه رسیده است.

روز گذشته یک رسانه رسمی از بروز اعتصاب در کارخانه واگن پارس خبر داد اما منابع کارگری ایلنا در این کارخانه اعلام کرده‌اند اعتصاب پایان یافته است.

یک کارگر کارخانه واگن پارس درباره دلایل اعتراض صنفی کارگران به ایلنا گفت: به دلیل مشکلاتی که در پرداخت مطالبات ۹۰۰ کارگر کارخانه واگن پارس به وجود آمده است، کارگران این واحد صنعتی ظرف یک ماه گذشته اعتراضاتی را انجام دادند و به دنبال تحرکات آرام صنفی کارگران سرانجام هفته گذشته در فرمانداری اراک نشستی با حضور نمایندگان دولتی، کارفرما و کارگران برگزار شد که در ‌‌نهایت با وعده کارفرما و مسئولان اداری، کارگران به اعتراض خود خاتمه دادند و در حال حاضر منتظر تحقق این وعده‌ها هستند.

این کارگر واگن پارس با یادآوری اینکه مشکل اصلی این واحد تولیدی به بدحسابی مشتریان مربوط می‌شود، افزود: نتیجه این وضعیت کمبود نقدینگی برای خرید مواد اولیه و پرداخت مطالبات حقوقی کارگران است.

وی در تشریح مطالبات صنفی حدود ۹۰۰ کارگر شاغل در این مجموعه صنعتی گفت: بطور مشخص کارگران دو ماه حقوق معوقه طلبکارند اما علاوه بر آن مشکلاتی از بابت تاخیر در پرداخت حق بیمه سازمان تامین اجتماعی و مزایای مربوط به عیدی و پاداش نیز به وجود آمده است.

این کارگر کارخانه واگن پارس با ریشه‌ای خواندن مشکلات کارخانه‌ واگن پارس، گفت: از اواسط دهه ۸۰ در مالکیت این کارخانه تغییراتی به وجود آمد که در ادامه مالکین جدید به دلیل شرایط اقتصادی آن زمان به تدریجی با مشکلات مالی مواجه شدند که وضع امروز نتیجه انباشته شدن همین مشکلات است.

کارگران استان مرکزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر