کد خبر: 238995 A

با وجود تبرئه در دادگاه:

«با صدور حکم تبرئه من از اتهامات وارد شده از سوی کارفرما را باز هم پیگیر شکایتم نسبت به رای صادره از سوی هیئت حل اختلاف اردکان هستم اما متاسفانه هنوز پاسخی د راین زمینه دریافت نکرده‌ام.»

نماینده اخراجی کارگران معدن چادرملو از ثبت نشدن شکایت‌اش در اداره کار اردکان خبر داد و گفت: با توجه به اینکه اخراج من در اداره کار بر اساس شکایت کارفرما انجام گرفته بود، حال که دادگاه من را از اتهاماتی که کارفرما متوجهم کرده بودتبرئهکرده است، اداره کار نیز باید در تصمیمش تجدید نظر کند و درخواست بازگشت به کار من را مورد رسیدگی قرار دهد.

بهرام حسنی نژاد، دبیر اخراجی انجمن صنفی کارگران معدن چادرملو که اخراج او در سال گذشته باعثاعتصاب یک ماههکارگران در این واحد معدنی شده بود، رو یکشنبه(۱۴ دی) درباره ممانعت اداره کار از ثبت درخواست بازگشت به کارش به ایلنا گفت: متاسفانه مراجعه من به اداره کار اردکان جهت اخذ حکم بازگشت به کار تاکنون بی‌نتیجه بوده است. وقتی به اداره کار اردکان مراجعه کردم، رییس این اداره به من گفت که حکم اصلی در خصوص اتمام قراردادم توسط هیئت حل اختلاف صادر شده و ما مطابق آن حکم عمل می‌کنیم.

وی گفت: اداره کار اردکان دادخواست مرا در خصوص بازگشت به کار بی‌معنی دانسته و گفته بر اساس رای هیئت حل اختلاف حکم اتمام قرارداد صادر شده و دادخواست شما بی‌مورد است.

وی گفت: در پی این اقدام رییس اداره کار اردکان نامه‌ای به این اداره نوشتم و عنوان کردم که چون این اداره در راه گرفتن حکم بازگشت به کارم سنگ اندازی می‌کند من این قضیه را از طریق مراجع ذیصلاح پیگیری می‌کنم.

وی اضافه کرد: در واقعاداره کار اردکان، درخواست بازگشت به کار مرا با توجه به رای هیئت حل اختلاف در خصوص اخراج و اتمام قراردادم بی‌مورد می‌داند، در حالیکه اساسا رای اتمام قرارداد من در شرایطی صادر شد که من از کار اخراج شده بودم و تاخیر هیئت حل اختلاف در برگزاری جلسهٔ رسیدگی به پرونده من باعثشد تا کار به موعد اتمام قرارداد برسد و اخراجم تسهیل شود.

وی تاکید کرد: این مشکل هیئت حل اختلاف است که چند ماه پس از اخراج من از معدن چادرملو، جلسه رسیدگی به پرونده را برگزار کرد در حالیکه من در آن زمان از کار اخراج شده بودم.

وی گفت: با شکایت سال گذشته کارفرما که منجر بهبازداشت جمعی از کارگرانهم شد، در واقع ما توقیف شده بودیم و در شرایط تعلیق کار قرارداشتیم. براساس مادهٔ ۱۷ و ۱۸ قانون کار «در صورتیکه توقیف کارگر در مراجع حل اختلاف منتهی به صدور حکم محکومیت نشود مدت توقیف، جزء سابقهٔ خدمت کارگر محسوب می‌شود و کارفرما مکلف است ضمن صدور مجوز بازگشت به کار، ضرر و زیان وارده را جبران و مزد و مزایای کارگر را نیز پرداخت کند.»

به گفتهٔ حسنی‌نژاد رای هیئت حل اختلاف مبنی بر اتمام قرارداد او در شرایطی صادر شده که چند ماهی از مدت تعلیق او از کار گذشته بود و چون این رای از نظر وی در شرایط متناسب با شرایط کار او صادر نشده بود با شکایت او به دیوان عدالت اداری رفت تا در خصوص رای نهایی تصمیم گیری شود. این شکایت هم اکنون در دیوان عدالت در حال پیگیری است.

وی همچنین دربارهٔ حواشی حکم صادر شده مبنی بر اخراجش در پی شکایت کارفرما گفت: حکم اخراج من در واقع بی‌اساس بود. نه احکام دیوان عدالت و نه مواد قانون کار هیچکدام نمی‌تواند دلیل اخراج مرا توجیه کنند. حکم اخراج من تنها در پی شکایت کارفرما صادر شد و در تمام احکامی هم که توسط هیئت حل اختلاف صادر شد اصلا به مسئلهٔ اخراج رسیدگی نشده است.

حسنی‌نژاد ادامه داد: هیئت تشخیص حکم اخراج مرا درست در زمانی که هنوز قراردادم تمام نشده بود صادر کرد و آن هم بر اساس ماده غیرمرتبط ۱۵۸ بوده است که مربوط به رای هیئت تشخیص است. هیئت حل اختلاف در اردیبهشت ۹۳ چند ماه بعد به این مسئله رسیدگی کرد و گفت که قرارداد شما تمام شده است در حالیکه حکم صادره برای من اخراج بود و جلسهٔ حل اختلاف با تاخیر برگزار شد.

این فعال صنفی تصریح کرد: طبق دستور العمل وزارت کار هیئت‌های حل اختلاف موظفند ۱۷روز بعد از موضوع اخراج به آن رسیدگی کنند اما هیت حل اختلاف بعد از گذشت چهارماه از صدور حکم به آن رسیدگی کرد، در شرایطی که از نظر کاری طبق ماده ۱۷ قانون کار با شکایت کارفرما ما در حالت تعلیق قرار داشتیم. از طرفی هیئت‌های تشخیص موظفند که به شکایت کارگر رسیدگی کنند در حالیکه در آن دوره و در جریان صدور حکم اخراج هیئت تشخیص اداره کاه هیچ توجهی به شکایت ما نداشت.

دبیر انجمن صنفی چادرملو درباره پیگیری پرونده خود گفت: در پی مشکلی که در اداره کار اردکان به وجود آمد، امروز یکشنبه(۱۴ دی) به بخش جبران خدمت وزارت کار در تهران مراجعه کردم تا هم خواستار رسیدگی به برخورد اداره کار اردکان و جوابی که به من داده شده باشم و هم مشکل بازگشت به کار خودم در پی رای صادره را از طریق این اداره پیگیری کنم. وی تصریح کردادراه کار اردکان حتی از ارائهٔ برگه دادخواست به من خودداری کرد به همین دلیل به تهران آمدم تا بتوانم شکایتم را مطرح کنم وقطعا پیگیر ثبت شکایتم در وزارت کار هستمٰ.

وی همچنین از پیگیری شکایتش در خصوص بازگشت به کار در دیوان عدالت اداری خبر داد گفت: با صدور حکم تبرئه من از اتهامات وارد شده از سوی کارفرما، پیگیرشکایتم نسبت به رای صادرهاز سوی هیئت حل اختلاف اردکان هستم اما متاسفانه علیرغم گذشت چند ماه از طرح شکایت در دیوان عدالت هنوز پاسخی در این زمینه دریافت نکرده‌ام.

لازم به یادآوری است، به تازگی بیش از ۶۵۰ نفر از کارگران شرکت معدنی چادرملو باامضای طوماریحمایت خود را از دبیر انجمن صنفی کارگری این معدن که متعاقب اعتصاب یک ماهه کارگران در سال گذشته اخراج شده بود، اعلام کرده و خواستار بازگشت به کار او شدند.

اعتراض کارگران معدن چادرملو کارگران چادرملو معدن چادرملو
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر