کد خبر: 296525 A

فدراسیون‌کشتی مصوب کرد

با توجه به مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون، کمیته‌های تخصصی کشتی‌های سنتی تشکیل می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، با توجه به مصوبه هیئت رئیسه فدراسیون کشتی درباره ایجاد ساختاری مستقل و متناظر با کشتی‌های آزاد و فرنگی برای کشتی‌های سنتی در سازمان مدیریت کشتی کشور و تا زمان ایجاد شرایط مناسب برای تشکیل کمیته‌های تخصصی لازم، عیسی مومنی مسئول کمیته‌ کشتی‌های سنتی فدراسیون کشتی، از میان داوران بین‌المللی کشتی‌های سنتی در بخش مردان، و مربیان و کارشناسان‌فعال در این بخش، نسبت به معرفی افراد واجد شرایط، جهت پیگیری امور اجرایی ذیربط در کمیته‌تخصصی موجود در فدراسیون کشتی اقدام کند.

روابط عمومی فدراسیون کشتی کشتی هیئت رئیسه تشکیل کمیته
نرم افزار موبایل ایلنا