کد خبر: 336653 A

رئیس کمیته تدوین و مقررات درباره بندهایی از اساسنامه فدراسیون فوتبال به نکاتی اشاره کرد.

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون؛ هوشنگ نصیرزاده، رئیس کمیته تدوین و مقررات گفت: فدراسیون فوتبال  ضمن تشکر از صدا و سیما، خبرگزاری ها، مطبوعات و جراید به دنبال برخی از نظرات ابرازی در رسانه ها در خصوص بند هایی از اساسنامه، موارد زیر را جهت اطلاع اهالی فوتبال بیان می کند.

.1اساسنامه با توجه به تغییراتی که همه ساله توسط فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا انجام می شود و به جهت تطبیق با استانداردهای جهانی اصلاحات توسط فدراسیون های عضو صورت می گیرد و تغییرات موجود در آن مطلقا به نفع هیچ فرد و شخصی نبوده و مطالعه مواد درون آن حاکی است که اختیارات مضاعفی به اشخاص تعریف شده در آن اضافه نشده و به زعم برخی هیچ راهکاری در راستای ماندگاری بیشتر یا ایجاد ممانعت برای ورود افراد به مجموعه مدیریتی فدراسیون در آن انشا نشده و شبهاتی که برخی در این خصوص وارد می کنند، ناشی از عدم مطالعه دقیق و تطبیق با استاندارد ها است.

.2فیفا هیچ نظریه و درخواستی را به جز اعضای مجمع خود که دارای حق رای هستند، برای انتقال در اصلاح اساسنامه نمی پذیرد و مرسوم نیست که اشخاص و افراد فاقد حق رای در خصوص اساسنامه، نظراتی ارائه کنند اما به احترام رسانه ها این موضوع در کشور ما پس از طرح به صورت عمومی توسط رئیس کمیته تدوین و مقررات در رادیو و تلویزیون برای کارشناسان محترم پاسخگویی شده است.

.3برخی از نظرات با اتکاء به قانون تجارت و مقایسه اساسنامه با این قانون بیان می شود. در حالی که فدراسیون فوتبال بر طبق قانون تجارت شکل نگرفته و به صورت خاص از استانداردهای اساسنامه نویسی در فوتبال و مراجع بالا دستی آن تبعیت میکند.

.4برخی از نظرات، هیات رئیسه را در مقابل مجمع قرار می دهد در حالی که هیات رئیسه منتخب مجمع است و تمامی اعضای مجمع به تک تک این افراد رای داده اند اما نظرات رسانه های علاقه مند به ایجاد مقابله بین اختیارات مجمع و هیات رئیسه است در حالی که هیات رئیسه در غیاب مجمع جانشین آن است و از آنجائیکه مجامع سالی یک بار تشکیل می شوند، سپردن برخی از موارد به  مجمع اسباب کندی کار را فراهم می کند. برای مثال رای گیری برای خزانه دار در مجمع اساسا فاقد موضوعیت است و درهیچ فدراسیونی این موضوع انجام نمی شود. فیفا نیز در 7 اکتبر 2014 توصیه داشت شبیه انچه در اساسنامه فیفا وجود دارد، خزانه دار و بازرس از ارکان فدراسیون حذف و در اختیار هیات رئیسه قرار بگیرند. به همین دلیل و در این خصوص اساسنامه برابر رویه جهانی نوشته شده است.

.5در فدراسیون های جهانی مجامع فوتبال، اساسنامه و هیات رئیسه را مشخص می کنند و در حالی که در اساسنامه های فعلی وظایفی به مجمع محول شده بود که نه تنها باعث روند کند جلسات مجمع می شد بلکه طرح این موضوع در مجمع نیز جایگاه نداشت. برای مثال تصویب آیین نامه انضباطی و اخلاق از وظایف هیات رئیسه است ولی به مجمع واگذار شده بود و یا انتخاب خزانه دار باید در هیات رئیسه انجام شود ولی مجمع در مورد آن رای گیری می کرد. حسابرسان قانونی نیز فقط باید به اعضای مجمع معرفی شوند. به همین دلیل به عقیده ما ابهامات موجود در اساسنامه سال 90 با نظر فیفا بر طرف شده ولی تا به امروز (19 دیماه 94) برای 75 نفر عضو فرصتی وجود داشته که نظرات اصلاحی خود را بیان کنند که در این رابطه برخی از اعضای مجمع نظرات خود را ابلاغ کرده اند که این نظرات در روز 23 دیماه و در مجمع قرائت می شود که البته برخی از این نظرات کاملا منطقی بوده که این نظرات در مجمع مطرح خواهد شد.

.6به استناد بند 2 ماده 30، هیات رئیسه به عنوان یکی از دو طرفی که حق ارائه پیشنهاد را داشته ، اساسنامه را اصلاح و از آنجائیکه دبیر کل مجری مصوبات است، آنرا به ایشان ارائه تا حداقل 10 امضا دیگر را دریافت و مستند کند که اساسنامه به همراه دستور جلسه 21 روز قبل برای اعضای مجمع ارسال شده و آنها تا امروز(19 دیماه) فرصت داشتند تا پیشنهادات ارسالی برای اساسنامه را بیان کنند تا در مجمع قرائت شود تا چنانچه مورد تایید آنان است؛ به طور مکتوب به دبیر کل ا علام کنند که تاکنون 21 امضا از افراد حق رای در مجمع دریافت شده است.

در نهایت فدراسیون فوتبال وفق آنچه در اساسنامه 90 وجود دارد وظایف قانونی خود را انجام داده و آمادگی دارد هرگونه نظریه، تذکر و نقدی را از 75 نفر از اعضای دارای حق رای مجمع دریافت و آن را اعمال کند.

هوشنگ نصیرزاده
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر