کد خبر: 368825 A

ایلنا: برنامه کامل مسابقات کشتی المپیک 2016 برزیل اعلام شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از روابط عمومی فدراسیون کشتی، طبق برنامه اعلامی رقابت‌های کشتی المپیک 2016 برزیل روزهای 24 تا 31 مردادماه در شهر ریودوژانیرو برگزار می‌شود.

برنامه کامل این رقابت ها به شرح زیر است:

 

برنامه

ساعت

تاریخ

ورود اعضای اتحادیه جهانی کشتی

 

پنجشنبه

14 مرداد 1395

مراسم افتتاحیه

20:00

جمعه

15 مرداد 1395

ورود مقامات فنی بین المللی

 

پنجشنبه

21 مرداد 1395

ضیافت تالار مشاهیر

19:00

جمعه

22 مرداد 1395

کلینیک داوری

10:00-09:00

 

شنبه

23مرداد 1395

جلسه فنی سرپرستان تیم ها

11:30-10:30

ثبت نام نهایی رشته فرنگی اوزان 59-75 کیلوگرم

تا ساعت 11:00

معاینه پزشکی رشته فرنگی اوزان 59-75 کیلوگرم

13:00-12:00

وزن کشی رشته فرنگی اوزان 59-75 کیلوگرم

13:45-13:15

مرحله مقدماتی رشته فرنگی اوزان 59-75 کیلوگرم

13:00-10:00

 

یکشنبه

24 مرداد 1395

ثبت نام نهایی رشته فرنگی اوزان 85-130 کیلوگرم

تا ساعت 11:00

معاینه پزشکی رشته فرنگی اوزان 85-130 کیلوگرم

13:00-12:00

وزن کشی رشته فرنگی اوزان 85-130 کیلوگرم

13:45-13:15

مرحله شانس مجدد و فینال رشته فرنگی اوزان  59-75 کیلوگرم

مراسم اهداء جوائز

19:00-16:00

مرحله مقدماتی رشته فرنگی اوزان 85-130 کیلوگرم

13:00-10:00

 

دوشنبه

25 مرداد 1395

ثبت نام نهایی رشته فرنگی اوزان 66-98 کیلوگرم

تا ساعت 11:00

معاینات  پزشکی رشته فرنگی اوزان  66-98 کیلوگرم

13:00-12:00

وزن کشی رشته فرنگی اوزان  66-98 کیلوگرم

13:45-13:15

مرحله شانس مجددو فینال رشته فرنگی اوزان85-130 کیلوگرم

مراسم اهداء جوائز

19:00-16:00

مرحله مقدماتی رشته فرنگی اوزان 66-98 کیلوگرم

13:00-10:00

 

سه شنبه

26 مرداد 1395

ثبت نام نهایی کشتی زنان اوزان 48-58-69 کیلوگرم

تا ساعت 11:00

معاینات  پزشکی کشتی زنان اوزان 48-58-69 کیلوگرم

13:00-12:00

وزن کشی کشتی زنان اوزان کشتی زنان اوزان 48-58-69 کیلوگرم

13:45-13:15

مرحله شانس مجددو فینال رشته فرنگی اوزان  66-98 کیلوگرم

مراسم اهداء جوائز

19:00-16:00

مرحله مقدماتی کشتی زنان اوزان 48-58-69 کیلوگرم

13:00-10:00

 

چهارشنبه

27 مرداد 1395

ثبت نام نهایی کشتی زنان اوزان  53-63-75 کیلوگرم

تا ساعت 11:00

معاینات پزشکی کشتی زنان اوزان 53-63-75 کیلوگرم

13:00-12:00

وزن کشی کشتی زنان اوزان 53-63-75 کیلوگرم ا

13:45-13:15

مرحله شانس مجدد و فینال کشتی زنان اوزان 48-58-69 کیلوگرم

مراسم اهداء جوائز

19:00-16:00

مرحله مقدماتی کشتی زنان اوزان 53-63-75 کیلوگرم

13:00-10:00

 

 

پنجشنبه

28 مرداد 1395

 

ثبت نام نهایی رشته آزاد اوزان  57-74 کیلوگرم

تا ساعت 11:00

معاینات پزشکی رشته آزاد اوزان  57-74 کیلوگرم

13:00-12:00

وزن کشی رشته آزاد اوزان  57-74 کیلوگرم

13:45-13:15

مرحله شانس مجدد و فینال کشتی زنان اوزان 53-63-75 کیلوگرم

مراسم اهداء جوائز

19:00-16:00

مرحله مقدماتی رشته آزاد اوزان  57-74 کیلوگرم

13:00-10:00

 

 

جمعه

29 مرداد  1395ا

ثبت نام نهایی رشته آزاد اوزان 86- 125 کیلوگرم

تا ساعت 11:00

معاینات پزشکی رشته آزاد اوزان 86- 125 کیلوگرم

13:00-12:00

وزن کشی رشته آزاد اوزان 86- 125 کیلوگرم

13:45-13:15

مرحله شانس مجدد و فینال رشته آزاد 57-74 کیلوگرم

مراسم اهداء جوائز

19:00-16:00

مرحله مقدماتی رشته آزاد اوزان 86- 125 کیلوگرم

13:00-10:00

 

شنبه

30 مرداد 1395

ثبت نام نهایی رشته آزاد اوزان  65-97 کیلوگرم

تا ساعت 11:00

معاینه پزشکی رشته آزاد اوزان  65-97 کیلوگرم

13:00-12:00

وزن کشی رشته آزاد اوزان 65-97 کیلوگرم

13:45-13:15

مرحله شانس مجدد و فینال رشته آزاد 86- 125 کیلوگرم

مراسم اهداء جوائز

19:00-16:00

مرحله مقدماتی رشته آزاد اوزان 65-97 کیلوگرم

11:15-08:30

 

یکشنبه

31 مرداد 1395

مرحله شانس مجدد و فینال رشته آزاد اوزان 65-97 کیلوگرم

مراسم اهداء جوائز

15:15-12:45

مراسم اختتامیه

20:00

بازگشت تیم ها

 

دوشنبه 1 شهریور 1395

 

المپیک برزیل روابط عمومی کشتی وزن
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر