کد خبر: 381075 A

کیومرث هاشمی:

ایلنا: رییس کمیته ملی المپیک گفت: کشتی ایران در همه المپیک‌ها درخشش داشته است و به خاطر همین نتایج است که ورزش اول ایران نام گرفته است.

به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ گزارش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ایلنا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، رییس کمیته ملی المپیک با تبریک قهرمانی تیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملی کشتی آزاد در ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بت های جا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م جها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی آمریکا، که در مراسم استقبال از تیم ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ملی کشتی آزاد پس از قهرمانی در جا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م جها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی آمریکا  حضور پیدا کرده بود، درباره این موفقیت کشتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان ایران، گفت:  واقعیت این است که کشتی ایران در همه  المپیک‌ها درخشش داشته است و به خاطر همین نتایج است که ورزش اول ایران نام گرفته است. ما در مجموع پانزده دوره در  المپیک حاضر بوده‌ایم  که هشت دوره آن به قبل از انقلاب باز می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گردد و هفت دوره نیز پس از پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. کشتی تنها رشته‌ای است که در تمامی دوره‌های  المپیک حاضر بوده است. کشتی گل سر سبد ورزش ما است و ما وظیفه داریم تا جایی که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توانیم از کشتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌انمان حمایت کنیم.

رییس کمیته ملی المپیک درباره میزان حمایت مسئولان از ورزشکاران  المپیکی و مخصوصا کشتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان بیا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد: یکی از مسئولان من هستم. همیشه سعی کرده‌ام تا حدالامکان از ورزشکاران‌مان حمایت کنم. وظیفه ما است که از ورزشکاران و مخصوصا کشتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان در مدت باقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مانده تا  المپیک بیشترین حمایت را داشته باشیم. این موضوع مد نظر ماست و ما خودمان را در کنار فدراسیون ها می‌دانیم. اگر مشکلی وجود دارد به دنبال حل آنها نیز هستیم. البته قطعا مشکلات و محدودیت‌هایی نیز وجود دارد، ولی ورزشکاران ما هیچ گاه به خاطر این محدودیت‌ها کم نگذاشتند. جا دارد قهرمانی کشتی در جا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌م جها‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نی را که با همت کشتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان و مربیان به دست آمد را تبریک بگویم.

وی با اشاره به این که ورزشکاران ایران کار سختی در المپیک ریو پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو دارند، خاطر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نشان کرد: امید زیادی برای کسب موفقیت در المپیک داریم. از خدا می‌خواهم کاروان ما را کمک کند و ان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ء‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الله  با کمک  امام رضا (ع) این کاروان که به نام این حضرت نام گرفته است بتواند بهترین نتایج را در  المپیک کسب کند. ما نیز امیدواریم در فرصت باقی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ مانده بتوانیم نگرانی‌ها و مشکلات ورزشکاران را بر طرف کنیم.

هاشمی با تاکید بر عزم کمیته ملی المپیک در حمایت مالی هر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ چه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بیشتر ورزشکاران المپیکی، افزود: قطعا هر گونه حمایت لازم از جمله مالی را از ورزشکارانمان برای حضور در  المپیک خواهیم داشت تا هفت، هشت روز آینده منتظر تخصیص اعتبار هستیم تا با در اختیار قرار دادن منابع مالی به فدراسیون‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها  بتوانیم برنامه‌ها را به خوبی پیش ببریم.

وی با اشاره به نشست مسئولان ورزش با معاون اول رییس جمهور، خاطر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ نشان کرد: در این جلسه  به معاون اول رییس جمهور پیشنهاد دادیم که ارقام جداگانه‌ای را خارج از اعتبار تخصیص یافته در اختیار ما قرار دهد تا ما بتوانیم دغدغه‌ ورزشکاران و مربیان را مرتفع کنیم. دغدغه‌ مربیان به حق است. بعضی اوقات حرف‌هایی که محمد بنا می زند درست و به حق است و ما نباید از این گلایه‌ها ناراحت شویم،‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بلکه باید به دنبال رفع مشکلاتشان باشیم.

رییس کمیته ملی المپیک در ادامه درباره پیش‌بینی خود از مدال آوری کشتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان در ر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌قا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بت‌های  المپیک، تصریح کرد: مطمئنا کشتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان ما در  المپیک مدال‌های خوبی را برای ورزش ایران به ارمغان خواهند آورد. البته درباره مسائل فنی تیم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های ملی کشتی مربیان آنها باید اظهار نظر کنند، اما آنچه که مشخص است این است که 60 روز بسیار تعیین کننده را پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو داریم و ان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ء‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌الله با بر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ریزی کادرفنی و اردوهایی که کشتی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گیر‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ان پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌رو خواهند داشت شاهد بهترین کسب نتایج در  المپیک باشیم.

وی در پایان با بیان این که دولتمردان به دنبال حل مشکلات ورزشکاران هستند، ا‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ضافه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ کرد‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: سه، چهار روز پیش مسئولان مجددا خواستار این شدند که درخواست‌هایمان را در اختیارشان قرار دهیم تا به آنها رسیدگی کنند. مسئولان در حال پیگیری مشکلات هستند و قصد حمایت از ورزشکاران را دارند.

 

المپیک امام رضا ایران کشتی معاون اول
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر