کد خبر: 471959 A

رقابتهای نوجوانان، جوانان و امیدهای قهرمانی کاراته کشور با حضور 2807 ورزشکار در دو بخش پسران و دختران برگزار خواهد شد.

به گزارش ایلنا و به نقل از فدراسیون کاراته، رقابتهای قهرمانی کشور(انتخابی تیم ملی) دختران طی روزهای 16 تا 18 فروردین در استان مرکزی و مسابقات انتخابی پسران در روز 18 فروردین برای رده سنی امید در کردستان و برای نوجوانان و جوانان در روزهای 23 تا 25 فروردین در استان قم برگزار می‌شود که برای حضور در این رقابتها 2807 کاراته‌کا در دو بخش کاتا و کومیته شرکت کرده‌اند که به تفکیک اوزان و رده‌های سنی شرکت کنندگان به ترتیب زیر هستند:

*نوجوانان پسر

وزن 52-کیلوگرم: 244 نفر

وزن 57- کیلوگرم: 94 نفر

وزن 63-کیلوگرم: 86 نفر

وزن 70-کیلوگرم: 47 نفر

وزن 70+کیلوگرم: 54 نفر 

در کاتا انفرادی: 81 کاتارو

مجموع : 606 نفر 

*نوجوانان دختر

وزن 47-کیلوگرم: 142 نفر

وزن 54-کیلوگرم: 138 نفر

وزن 54+ کیلوگرم: 99 نفر

کاتای انفرادی: 99 کاتارو

مجموع: 478 نفر

*جوانان پسر

وزن 55-کیلوگرم: 166 نفر

وزن 61-کیلوگرم: 116 نفر

وزن 68-کیلوگرم: 98 نفر

وزن 76-کیلوگرم: 71 نفر

وزن 76+کیلوگرم : 75 نفر

کاتای انفرادی: 82 کاتارو

کاتای تیمی : 24 تیم

در بخش انفرادی : 608 نفر

در بخش تیمی: 72 نفر

مجموع : 680 نفر

*جوانان دختر

وزن 48-کیلوگرم: 84 نفر

وزن 53-کیلوگرم: 76 نفر

وزن 59-کیلوگرم: 25 نفر

وزن 59+کیلوگرم: 83 نفر

کاتای انفرادی: 93 کاتارو

کاتای تیمی: 25 تیم

در بخش انفرادی: 361 نفر

در بخش تیمی:75 نفر

مجموع: 436 نفر

*امید پسر

وزن 60-کیلوگرم: 122 نفر

وزن 67-کیلوگرم: 65 نفر

وزن 75-کیلوگرم: 70 نفر

وزن 84-کیلوگرم: 29 نفر

وزن 84+کیلوگرم: 24 نفر

کاتای انفرادی: 26 کاتارو

مجموع: 336 نفر

*امید دختر

وزن 50-کیلوگرم: 54 نفر

وزن 55- کیلوگرم: 46 نفر

وزن 61-کیلوگرم: 38 نفر

وزن 68-کیلوگرم: 35 نفر

وزن 68+کیلوگرم: 36 نفر

کاتای انفرادی: 62 کاتارو

مجموع: 271 نفر

گفتنی است؛ رقابتهای انتخابی تیم ملی رده های پایه برای حضور در مسابقت قهرمانی آسیا که تیر ماه در قزاقستان برگزار می‌شود، انجام می‌گردد. 

 

کاراته انتخابی تیم ملی کاراته فدراسیون کاراته
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر