کد خبر: 514654 A

سازمان لیگ فوتسال، زمان برگزاری مسابقات هفته‌های پنجم تا هشتم لیگ برتر فوتسال درفصل جاری را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، برنامه هفته پنجم تا هشتم لیگ برتر فوتسال اعلام شد که به شرح زیر است:

هفته پنجم 

سه شنبه  3 مرداد 96- ساعت 17

* لبنیات ارژن شیراز - شهروند ساری، سالن شهید ابوالفتحی شیراز 

* فرش آرا مشهد - دبیری تبریز، سالن شهید بهشتی مشهد مقدس

* گیتی پسند اصفهان - تاسیسات دریایی ایرانیان، سالن پیروزی اصفهان

* مس سونگون ورزقان - آتلیه طهران قم، سالن شهید پور شریفی پور تبریز

* مقاومت البرز - آذرخش بندرعباس، سالن انقلاب کرج

* شرکت ملی حفاری ایران - مقاومت قرچک، سالن نفت اهواز

* یاسین پیشرو قم - شهرداری ساوه، سالن شهید حیدریان قم

هفته ششم 

سه شنبه  10 مرداد 96- ساعت 17

* فرش آرا مشهد - لبنیات ارژن شیراز، سالن شهید بهشتی مشهد مقدس

* تاسیسات دریایی ایرانیان - شهروند ساری، سالن هندبال تهران

* دبیری تبریز - مس سونگون ورزقان، سالن شهید پور شریفی پور تبریز

* مقاومت قرچک - یاسین پیشرو قم، سالن هفتم تیر قرچک

* آتلیه طهران قم - شرکت ملی حفاری ایران، سالن شهید حیدریان قم

* شهرداری ساوه - مقاومت البرز، سالن فجر ساوه

* آذرخش  بندرعباس - گیتی پسند اصفهان، سالن فجر بندر عباس

هفته هفتم

یکشنبه 15 مرداد 96- ساعت 17

* لبنیات ارژن شیراز - تاسیسات دریایی ایرانیان، سالن شهید ابوالفتحی شیراز

* مس سونگون ورزقان - مس سونگون ورزقان، سالن شهید پور شریفی پور تبریز

* یاسین پیشرو قم - آتلیه طهران قم، سالن شهید حیدریان قم

* شرکت ملی حفاری ایران - دبیری تبریز، سالن نفت اهواز

* مقاومت البرز - مقاومت قرچک، سالن انقلاب کرج

* گیتی پسند اصفهان - شهرداری ساوه، سالن پیروزی اصفهان

شهروند ساری - آذرخش بندرعباس، سالن سید رسول حسینی ساری

هفته هشتم

یکشنبه 20 مرداد 96- ساعت 17

* مس سونگون ورزقان - لبنیات ارژن شیراز، سالن شهید پور شریفی پور تبریز

* آتلیه طهران قم - مقاومت البرز، سالن شهید حیدریان قم

* فرش آرا مشهد - شرکت ملی حفاری ایران، سالن شهید بهشتی مشهد مقدس

* دبیری تبریز - یاسین پیشرو قم، سالن شهید پور شریفی پور تبریز

* آذرخش  بندرعباس - تاسیسات دریایی ایرانیان، سالن فجر بندر عباس

* مقاومت قرچک - گیتی پسند اصفهان، سالن هفتم تیر قرچک

* شهرداری ساوه - شهروند ساری، سالن فجر ساوه

لیگ برتر فوتسال لبنیات ارژن شیراز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر