کد خبر: 522363 A

شصت و نهمین نشست هیات اجرایی برگزار شد

پیش نویس اساسنامه مصوب هیئت اجرایی که با حضور معاونین وزارت وزش و جوانان تهیه و تدوین شده و به کمیته بین المللی المپیک ارسال شده بود طی نامه ای از طرف IOC مورد تایید اولیه قرار گرفت.

به گزارش ایلنا، شصت و نهمین جلسه هیات اجرایی کمیته ملی المپیک صبح امروز در محل کمیته برگزار و پیش نویس اساسنامه ارسالی کمیته ملی المپیک به IOC که مورد تایید اولیه کمیته بین المللی المپیک قرار گرفته و به کمیته ملی المپیک کشورمان ارسال شد در نشست امروز هیات اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید تا ظرف ۴۸ ساعت برای اعضای مجمع ارسال گردد. 

لازم به ذکر است که این پیش نویس که مورد تایید کمیته بین المللی المپیک قرار گرفته است برای طرح در هیات وزیران به وزارت ورزش و جوانان نیز ارسال خواهد شد. 

دومین دستور جلسه هیات اجرایی، بررسی پیش نویس اساسنامه جدید فدراسیون‌ها بود که به تازگی از سوی معاونت قهرمانی وزارت ورزش و جوانان به کمیته ارسال شده است. در این خصوص مقرر شد هیات اجرایی کمیته ملی المپیک بر اجرا شدن روند صحیح و قانونی تصویب این اساسنامه مطابق با مقررات و دستورالعمل فدراسیونهای بین المللی و همچنین فرایندی که در اساسنامه فدراسیون‌ها درج شده تاکید مجدد نماید.

ioc کمیته ملی المپیک
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر