کد خبر: 535939 A

باشگاه‌های لیگ برتری تا ٢٧ شهریور جهت کردن وضعیت بدهی‌های خود به کنفدراسیون فوتبال آسیا فرصت دارند

به گزارش ایلنا، آخرین مهلت ارسال مدارک باشگاههای لیگ برتری جهت تعیین وضعیت بدهی باشگاههای ایرانی و ارسال مدارک، 27 شهریور ماه است. با توجه به درخواست کنفدراسیون فوتبال آسیا مبنی بر تعیین وضعیت بدهی باشگاههای ایرانی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اعم از داخلی و خارجی و با توجه به اینکه مدارک ارسالی از جانب باشگاهها اکثرا ناقص بوده یا هیچگونه مدرکی ارسال نکرده اند، برای آخرین بار رسما اعلام می شود که باشگاههای لیگ برتری تا 27شهریورماه فرصت دارند تا نسبت به تهیه نامه رسمی به همراه مستندات لازم در خصوص تعداد و وضعیت پرونده ها و بدهی های داخلی و بین المللی باشگاهی خود به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی اقدام کنند و در نامه ای همراه با مستندات تحویل کمیته صدور مجوز حرفه ای مستقر در سازمان لیگ دهند.

گفتنی است،پاسخ و مستندات دریافتی از سوی باشگاه ها در مهلت فوق (٢٧شهریور ماه)، عیناً در قالب یک گزارش به کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال خواهد شد .

لازم به ذکر است، مسئولیت مدارک ارسالی و همچنین عدم ارسال پاسخ و مستندات، صرفا بر عهده باشگاههای مربوطه است و هیچ مسئولیتی تحت هیچ عنوانی بر عهده فدراسیون فوتبال نخواهد بود.

 

سازمان لیگ فدراسیون فوتبال فوتبال آسیا کنفدراسیون فوتبال آسیا آخرین مهلت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر