کد خبر: 538144 A

سرمربی ذوب آهن با یکی از خبرتگاران درگیری پیدا کرد.

به گزارش ایلنا، امیر قلعه نویی در نشست خبری پس از بازی با استقلال حسابی به حامیان مربیان خارجی حمله کرد و آنها را نوکر خارجی خطاب کرد و گفت عده ای همین نوکرها در نشست هستند و می خندند.

پس از پایان نشست و وقتی قلعه نویی قصد ترک محل را داشت یکی از خبرنگارهای قدیمی که گویا روی صحبت سرمربی ذوب آهن با او بود به طرفش رفت و گفت اگر جرات داری در روی خودنم این حرف ها را بزن.

این صحبت خبرنگار مربوطه جو را متشنج کرد اما حاضرین و دیگر خبرنگاران جلوی فیزیکی شدن درگیری را گرفت.

امیر قلعه نویی ذوب آهن اصفهان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر